Cwis Ateb y Galw

Cyhoeddwyd

Pen-Blwydd Hapus Ateb y Galw! Mae 'na flwyddyn ers i Cymru Fyw gyhoeddi'r holiadur wythnosol busneslyd am y tro cyntaf. Tudur Owen oedd y dyn dewr cyntaf i fentro cael ei holi'n dwll. I nodi'r garreg filltir hon dyma gyfle i edrych yn ôl ar rai o'r atebion mwyaf syfrdanol, diddorol ac annisgwyl!

Pwy sy'n cythruddo pawb trwy roi cryno ddisgiau yn ôl yn y casyn anghywir?

Pwy, pan yn brin o arian, dalodd fíl rhywun arall mewn bwyty gan ei fod yn gwybod fod y cyfanswm yn llai na'r hyn y dylai fod wedi ei dalu?

Pwy achosodd embaras trwy ofyn i Bryn Terfel "Hei, fedri di ganu washi?"

Disgrifiad o’r llun,
"Fedri di ganu washi?"

Pwy fuodd yn gorymdeithio trwy strydoedd Bethesda yn ei nicyrs?

Pwy wnaeth gochi ar ôl dweud gair anweddus ar BBC Radio Cymru ar fore Sul?

Hoff ddiledyn pwy ydi pâr o drôns Superman?

Disgrifiad o’r llun,
Pwy sy'n hoff o'i drôns Superman?

Pwy oedd yn ffansïo Dewi Pws pan yn ieuengach ?

Pwy aeth i barti pen-blwydd priodas ei rieni ar ôl i'w eiliau gael eu heillio?

Pwy deimlodd gywilydd mawr ar ôl gofyn i gyflwynydd 'Sgorio' Morgan Jones mewn cyfweliad, "Be gawn ni nesa' Morgan? Jump?"