Cyhuddo myfyriwr o dreisio

  • Cyhoeddwyd

Mae myfyriwr wedi ymddangos yn Llys y Goron Caerdydd wedi ei gyhuddo o dreisio menyw 19 oed yn y brifddinas.

Mewn gwrandawiad byr fore dydd Llun, fe siaradodd Khalid Alamhadi i gadarnhau ei enw. Wnaeth e ddim cyflwyno plê.

Bydd yn cael ei gadw yn y ddalfa tan ei wrandawiad nesaf ym mis Chwefror 2016.