Plaid am gyflwyno ymgeiswyr am swydd Comisiynydd Heddlu

  • Cyhoeddwyd
Plaid Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Ni wnaeth Plaid Cymru gyflwyno ymgeiswyr yn yr etholiadau cyntaf yn 2012

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi y bydd ymgeiswyr yn etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throsedd y flwyddyn nesaf.

Ni wnaeth y blaid gyflwyno ymgeiswyr yn yr etholiadau cyntaf yn 2012.

Dywedodd llefarydd: "Mae Plaid Cymru yn gwrthwynebu unrhyw ddylanwad gwleidyddol ar ein lluoedd, diffyg atebolrwydd Comisiynwyr Heddlu a Throsedd a chost y system bresennol, a dyna pam rydym yn credu y dylai'r rôl gael ei diddymu.

"Rydym yn credu y dylai plismona gael ei ddatganoli ... gyda mwy o adnoddau yn cael eu rhoi i blismona llinell flaen er budd ein cymunedau.

"Er mwyn cyflwyno ein dadleuon o blaid amddiffyn plismona ein cymunedau rydym ni wedi penderfynu cyflwyno ymgeisydd yn yr etholiad ym mhob ardal heddlu ledled Cymru."

Bydd y rhai sy'n anelu at fod yn ymgeisydd ar gyfer y pedair rôl yng Nghymru yn cymryd rhan mewn dadl yng nghynhadledd flynyddol y blaid yn Aberystwyth yn ddiweddarach y mis yma.

Bydd yr etholiadau nesaf ym mis Mai 2016 yr un diwrnod ag etholiad y Cynulliad.