Mwy o gwynion am yrwyr tacsis wedi apêl diogelwch

  • Cyhoeddwyd
Taxis queuing in rank
Disgrifiad o’r llun,
Dyw cerbydau hacni ddim yn cael gwrthod teithiau, ond mae'r rheolau yn wahanol i gerbydau preifat

Mae cynnydd wedi bod yn nifer y cwynion am yrwyr tacsis yn gwrthod teithiau byr, a hynny yn dilyn ymgyrch ddiogelwch yn sgil tri ymosodiad rhyw.

Daeth pryderon i'r amlwg ar ôl i deithwyr honni nad oedd gyrwyr tacsi yng Nghaerdydd yn fodlon mynd ar deithiau byr, er cyngor i bobl beidio â cherdded ar ben eu hunain gyda'r nos.

Ers 28 Medi, mae Cyngor Caerdydd wedi derbyn 70 o adroddiadau am gerbydau hacni ac maen nhw'n ymchwilio.

Mae'r Gymdeithas Cerbydau Hacni'r ddinas wedi gwrthod honiadau bod gyrwyr wedi gwrthod teithiau byr.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor bod "cynnydd mawr" wedi bod yn nifer y cwynion, sydd fel arfer yn isel.

Hefyd, mae'r cyngor yn dweud eu bod yn defnyddio cwsmeriaid dirgel am weddill gemau Cwpan Rygbi'r Byd yng Nghaerdydd i brofi gyrwyr.

Ychwanegodd y llefarydd bod y cyngor yn ymchwilio i'r achosion, ac y byddai'n dilyn achos llys os bydd angen.

Dywedodd y dylai unrhyw un sydd am wneud cwyn gynnwys rhif y gyrrwr a'r cerbyd wrth adrodd manylion i'r cyngor.