Addysg Gymraeg: Llywodraeth yn gwadu bod cynlluniau

Cyhoeddwyd

Mae llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru wedi gwadu bod yna gynlluniau ar y gweill i gyflwyno addysg cyfrwng Cymraeg i holl ddisgyblion Cymru.

Roedd yn ymateb wedi i Gymdeithas yr Iaith ddweud fod y Gweinidog Addysg, Huw Lewis, wedi dweud wrth rai o'u haelodau bod yna fwriad i symud tuag at addysg Gymraeg i bob plentyn.

Wedi iddo lansio ei strategaeth Dyfodol Byd-eang ddydd Mercher, fe gwrddodd y gweinidog gyda dirprwyaeth o grŵp addysg y mudiad iaith. Dywedodd Mr Lewis wrth y gymdeithas nad oedd y cysyniad o Gymraeg ail iaith yn gweithio ac nad oedd yn gwneud synnwyr o gwbl i gael cymhwyster o'r fath.

Dywedodd ei bod yn rhesymol disodli pwnc Cymraeg ail iaith o fewn pum mlynedd, ac yn ei le, sefydlu system fyddai'n sicrhau bod pob disgybl yn siarad Cymraeg, gan ychwanegu fod dysgu mwy o bynciau mewn ysgolion Saesneg drwy gyfrwng y Gymraeg "yn rhan o'r ateb".

'Camarweiniol'

Er bod llefarydd ar ran y llywodraeth wedi cadarnhau sylwadau'r gweinidog wrth Gymdeithas yr Iaith, mewn datganiad pellach, dywedodd fod dehongliad y mudiad iaith yn gamarweiniol.

"Tra bod y gweinidog yn cydnabod - fel a nodwyd mewn tystiolaeth yn adroddiad Yr Athro Sioned Davies - fod yna broblemau gyda'r modd y mae Cymraeg ail-iaith yn cael ei chyflwyno yn ein hysgolion, mae'n gamarweiniol honni ei fod wedi cytuno i bolisi o addysg cyfrwng Cymraeg i bawb," meddai.

"Mae'r gweinidog wedi ei gwneud yn glir ei fod eisiau gweld pobl ifanc yn gadael yr ysgol â sgiliau iaith Gymraeg effeithiol ar gyfer y byd gwaith, byw ac astudio.

"Mae hyn yn rhan o drafodaeth ehangach ar gaffael iaith y cyfeiriodd y gweinidog ato wrth lansio'r strategaeth."

'Pryderon'

Wrth ymateb i ddatganiad y llywodraeth, dywedodd llefarydd addysg y mudiad iaith, Toni Schiavone: "Rydyn ni'n croesawu sylwadau clir y gweinidog yn y cyfarfod gyda ni ddydd Mercher bod y system bresennol yn methu ein pobl ifanc a bod angen ei thrawsnewid.

"Mae e a'r Athro Sioned Davies yn credu bod angen un continwwm dysgu Cymraeg er mwyn llwyddo.

"Fodd bynnag, mae gyda ni bryderon y bydd swyddogion a gwleidyddion yn ceisio tanseilio'r datblygiadau hollbwysig hyn.

"Rydyn ni'n galw ar swyddogion y Llywodraeth i weithredu argymhellion yr Athro Sioned Davies a gafodd ei gomisiynu gan y llywodraeth ei hun."