Nwy'n gollwng: Gwagio gwesty a thafarn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae 30 o bobl wedi eu symud o westy a thafarn yn Nhorfaen oherwydd bod nwy yn gollwng yn yr ardal.

Roedd contractwyr yn gweithio ar Ffordd Avondale yng Nghwmbrân pan gafodd pipell nwy ei thorri drwy ddamwain a chafodd y gwasanaeth tân ei alw tua 12:50.

Cafodd pobl eu symud o westy'r Premier Inn a thafarn yr Ashbridge ac mae'r ffordd ynghau i'r ddau gyfeiriad. Mae'r heddlu'n dargyfeirio traffig.

Mae Lôn y Capel a Ffordd Pontrhydyrun hefyd ynghau.

Dwedodd llefarydd ar ran Wales and West Utilities fod y gwesty a'r dafarn wedi eu gwagio am resymau diogelwch. Does neb wedi ei anafu.

Ychwanegodd fod peirianwyr yn gweithio er mwyn sicrhau fod y bibell yn ddiogel cyn ailagor y ffordd.