Ffrae gynllunio arweinydd Sir Gaerfyrddin

Cyhoeddwyd

Bydd aelodau o Bwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Gaerfyrddin yn ymweld â chartref arweinydd y cyngor, Emlyn Dole, cyn penderfynu a ddylai ysgubor newydd sydd wedi ei hadeiladu ar y safle gael ei dymchwel.

Cafodd gwraig y Cynghorydd Dole, Gwenda Owen, ganiatâd cynllunio i addasu'n rhannol hen adeiladau carreg ar fferm Capel Ifan ym Mhontyberem y llynedd.

Yn dilyn ymchwiliad gan swyddogion gorfodaeth cynllunio, penderfynodd swyddogion bod angen cyflwyno cais cynllunio newydd am yr hawl i adeiladu ysgubor newydd, gan fod "gweddill muriau'r adeilad gwreiddiol wedi eu dymchwel tua Mai 2015."

Mewn adroddiad roedd peiriannydd strwythurol ar ran yr ymgeisydd wedi cynghori bod angen cael gwared â'r muriau oedd yn dal i sefyll oherwydd bod eu cyflwr yn gwaethygu.

Mae'n bosib y bydd yn rhaid dymchwel yr adeilad newydd - sydd ar ei hanner - os caiff caniatâd cynllunio ei wrthod.