Bosnia v Cymru: Hir yw pob ymaros

Owain Llyr
Chwaraeon BBC Cymru, o Sarajevo

  • Cyhoeddwyd
Edin Dzeko a Gareth BaleFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Edin Dzeko a Gareth Bale - dau o sêr rhyngwladol y gêm

Hir yw pob ymaros. Ac i gefnogwyr tîm pêl-droed Cymru mae'r aros bron ar ben.

Tydi'r tîm cenedlaethol ddim wedi chwarae yn rowndiau terfynol un o'r prif gystadlaethau rhyngwladol ers Cwpan Y Byd 1958. Maen nhw wedi dod o fewn trwch blewyn fwy nag unwaith ers hynny.

I mi yn bersonol, mae cic o'r smotyn Paul Bodin yn 1993 a cholli yn erbyn Rwsia yn 2003 yn aros yn y cof.

Ond does bosib na fydd y tîm presennol yn boddi wrth y lan y tro yma.

Ffynhonnell y llun, PA/Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Cic o'r smotyn Paul Bodin yn 1992, a Rwsia yn dathlu yn 2003 - Cymru mor agos

Mae ganddyn nhw ddwy gêm ar ôl yn rowndiau rhagbrofol Euro 2016 - gêm oddi cartref yn Bosnia-Herzegovina nos Sadwrn wedyn gartref yn erbyn Andorra nos Fawrth.

Mae'r maths yn syml - dim ond pwynt maen nhw ei angen o'r ddwy gêm i fod yn saff o'u lle yn Ffrainc yr haf nesaf.

Chwaraewyr o safon

Beth yw'r rhesymau tu ôl i'r llwyddiant diweddar? Wel mae yna sawl un.

Y rheswm cyntaf ac yr un mwyaf amlwg ydi'r ffaith fod y garfan yn llawn chwaraewyr o'r safon uchaf. Mae modd dadlau mai dyma'r garfan gryfaf yn hanes pêl droed Cymru.

Mae'r rhan fwyaf o'r chwaraewyr yn chwarae'n rheolaidd yn Uwch Gynghrair Lloegr. Ac mae hynny yn gwneud lot fawr o wahaniaeth.

Disgrifiad o’r llun,
Aaron Ramsey, Joe Allen ac Ashley Williams - "Chwaraewyr o'r safon uchaf"

Mae rhywun yn cofio nôl i ddyddiau John Toshack, pan oedd o'n cael ei orfodi i ddewis nifer fawr o chwaraewyr o adrannau is.

Mi oedd y naid o chwarae yn y cynghreiriau yna i'r llwyfan rhyngwladol yn ormod i rai, a doedd hi ddim syndod gweld y crysau cochion yn ei chael hi'n anodd ennill gemau.

Erbyn hyn mae pethau'n gwbl wahanol gan fod nifer fawr o'r garfan yn chwarae ar y lefel uchaf yn wythnosol - mae Cymru wedyn yn elwa o hynny.

Dylanwad Coleman

Yr ail reswm - y rheolwr Chris Coleman. Mae gen i barch anferth tuag ato am y swydd mae o wedi'i wneud.

Doedd hi byth am fod yn swydd hawdd yn dilyn marwolaeth Gary Speed yn 2011. Ond ar ôl dechrau sigledig - gan gynnwys colli 6-1 yn erbyn Serbia - mae o bellach yn cael ei alw'n 'Dywysog Cymru' gan rai cefnogwyr!

Un o'r penderfyniadau mwyaf mae o wedi gorfod ei wneud ydi tynnu'r gapteiniaeth oddi ar Aaron Ramsey a phenodi Ashley Williams fel arweinydd y tîm. Os rhywbeth mae'r penderfyniad yna wedi talu ar ei ganfed.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Chris Coleman wedi arwain Cymru i'r wythfed safle yn netholion Fifa

Mae Williams yn arweinydd naturiol ac mae bod yn gapten ar ei wlad wedi ei wneud yn chwaraewr gwell. Ac felly yn sgil hyn mae Ramsey yn chwarae hefo mwy o ryddid ac yn cael mwy o ddylanwad ar gemau.

A oedd y cyfrifoldeb o fod yn gapten yn ormod o faich i chwaraewr mor ifanc?

Y seren

Ac y trydydd rheswm - Gareth Bale! Lle fydden ni heb seren Real Madrid?

Heb os ac oni bai, mae o ymysg y pum chwaraewr gorau yn y byd. Mae o'n barod wedi sgorio chwe gôl yn yr ymgyrch ragbrofol, gan sgorio'r gôl fuddugol mewn tair gêm.

Mae gweddill y tîm yn gwybod os gallan nhw gadw pethau'n dynn yn y cefn - hynny yw ildio cyn lleied o goliau â phosibl - yna mae gan Bale y gallu ben arall y cae i greu neu i sgorio gôl allan o ddim.

Os fydd Bale yn sgorio'r gôl fuddugol yn Zenica yn erbyn Bosnia-Herzegovina nos Sadwrn yna fo fydd yn hawlio'r penawdau unwaith eto.

Ond mae hi wedi bod yn ymdrech ar y cyd gan y rheolwr, y tîm hyfforddi a'r chwaraewyr. Mae angen un ymdrech fawr arall cyn y gall y cefnogwyr drefnu gwyliau'n Ffrainc haf nesaf.

Disgrifiad o’r llun,
Gareth Bale - "Heb os ac oni bai, ymysg y pum chwaraewr gorau yn y byd"

Gallwch ddilyn Cymru v Bosnia-Herzegovina ar lif byw arbennig Cymru Fyw o 19:15 nos Sadwrn, a bydd sylwebaeth lawn o'r gêm ar Radio Cymru.