Gareth a Sam: Sioe pwy?

Cyhoeddwyd

Ar drothwy penwythnos o chwaraeon rhyngwladol, bu cyn brif weinidog Cymru, Rhodri Morgan yn bwrw golwg ar oblygiadau dwy gêm fawr ddydd Sadwrn.

Sioe Gareth a Sam, neu Sioe Sam a Gareth? P'un yw hi ar y penwythnos sydd i ddod? Yn sicr, y penwythnos mwya' tyngedfennol yn hanes chwaraeon Cymru.

Ond beth am yr oblygiadau o ran codi proffil rhyngwladol Cymru ym mhedwar ban byd?

Ag eithrio'r Unol Daleithiau, y bêl gron yw'r bwysica'. Does dim amheuaeth am hynny o gwbl. Gêm bron fyd-eang yw hi.

Dyna pam efallai, oedd cyrraedd rowndiau terfynol Pencampwriaeth Pêl-droed Ewrop yn 1988 ac yna Cwpan y Byd yn yr Eidal yn 1990 a'r Unol Daleithiau yn 1994 mor allweddol yn y broses o wedd-newid proffil Iwerddon. Doedd dim son am y Teigr Celtaidd cyn llwyddiant y tim ffwt chwarter canrif yn ôl.

Beth mae Gwyddelod yn gweud wrthof i am y cyfnod yna, yw fod yr hunan-hyder yn dod yn gyntaf ac wedyn mae ennill parch bobl o wledydd eraill yn dilyn yn naturiol.

Glywch chi fyth jocs am Pat a Mick, y ddau Wyddel twp, nawr!

Disgrifiad o’r llun,
Mae Rhodri Morgan yn cefnogi timau'r ddau faes yn frwd

Ar frig y gêm

Beth mae rygbi yn gallu gwneud yw i ddangos fod Cymru'n perthyn ymhlith y clwb o wledydd reit ar frig y gêm, y tri neu bedwar o oreuon y byd. Yr elite.

Byddai cyrraedd Euro 2016 yn Ffrainc y flwyddyn nesa', ar yr amod ein bod ni'n ennill yr un pwynt anghenrheidiol arall, yn dod i ben â'r teimlad ein bod ni wastad gyda'n trwynau yn gwasgu yn erbyn ffenest y siop.

Yn fy marn i, fe fydd yr hwb a ddaw i'n hunan-hyder oherwydd llwyddiant ein timau rhyngwladol yn dod o achos y wyrth fod y ddau dîm yn gwneud mor dda.

Nid y bel hir neu'r un gron yw hi. Meddyliwch am y wyrth fod Sam a Gareth yn cael eu haddysgu gyda'i gilydd yn yr un dosbarth yn Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Newydd yng nghyffiniau Caerdydd.

Nid dewis rhwng un neu'r llall. Gwlad fach a dau reswm am ymfalchïo. Dyna beth allai wneud 2015 yn flwyddyn i'w chofio am byth.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Sam a Gareth yn yr un dosbarth yn yr ysgol uwchradd