T Llew a dirgelwch y llythrennau

  • Cyhoeddwyd
T. Llew Jones

Ar 11 Hydref byddwn yn dathlu canmlwyddiant ers geni yr awdur poblogaidd T Llew Jones. Ond wyddoch chi beth yw'r 'T' yn ei enw?

Theophilus? Trefor? Taliesin?

Nage! Thomas Llewelyn Jones oedd enw llawn awdur 'Tân ar y Comin', 'Trysor Plasywernen' a llu o lyfrau eraill i blant. Ond wyddoch chi beth yw enwau llawn rhai o enwogion eraill Cymru sydd â llythyren yn eu henwau?

Mae'r atebion ar waelod y dudalen!

1) Y bardd RS Thomas. Beth yw'r 'R' a'r 'S'?

a) Richard Simon

b) Ronald Stuart

c) Robert Stanley

Ffynhonnell y llun, Huw Evans PA

2) Dyma Robert Croft, cyn-gapten tîm criced Morgannwg. Ar gardiau sgorio roedd ei enw yn ymddangos fel RDB Croft. Beth yw ei enwau canol?

a) David Bernard

b) Damien Bale

c) Donald Benjamin

Ffynhonnell y llun, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

3) Sylfaenydd y Wladfa oedd Michael D Jones. Ond beth ydy'r 'D' yn ei enw?

a) David

b) Derfel

c) Daniel

4) Mae'n siŵr bod cyn gefnwr Cymru JPR Williams wedi arbed llawer o amser dros y blynyddoedd trwy osgoi sgwennu ei enw llawn wrth arwyddo llofnodion i gefnogwyr rygbi. Ond b'e ydi'r 'J' 'P' 'R'?

a) John Peter Rhys

b) James Paul Richard

c) Jacob Peregrine Robert

Ffynhonnell y llun, PA

5) Arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad ydi Andrew RT Davies. Beth yw ei enwau canol?

a) Reginald Thatcher

b) Richard Timothy

c) Robert Tudor

6) Dyma'r actor o Fôn, JO Roberts. Ond beth yw ei enwau cyntaf?

a) Joseph Owain

b) John Owen

c) Jams Oliver

Ffynhonnell y llun, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

7) Y bardd a'r ysgolhaig Syr TH Parry-Williams. Ond beth yw ei enwau bedydd?

a) Talog Henry

b) Trefor Hugh

c) Thomas Herbert

8) Y dramodydd a'r sgriptiwr Russell T Davies, sy'n adnabyddus am rai o straeon mwyaf cofiadwy 'Doctor Who'. Ond beth yw ei enw canol?

a) Terrence

b) Tardis

c) Talfryn

Atebion

1 b) Ronald Stuart Thomas

2 b) Robert Damien Bale Croft

3 c) Michael Daniel Jones

4) a) John Peter Rhys Williams

5) c) Andrew Robert Tudor Davies

6) b) John Owen Roberts

7) c) Syr Thomas Herbert Parry-Williams

8) Yr ateb cywir ydi Russell! Enw llwyfan ydi Russell T Davies. Stephen Russell Davies ydi ei enw iawn.