Cymru'n trechu Fiji ond dim pwynt bonws

cymru

Er bod Cymru wedi trechu Fiji yn Stadiwm y Mileniwm nos Iau o 23-13, fe fethodd y tîm â chipio'r pwynt bonws yn eu trydedd gêm ym mhencampwriaeth Cwpan y Byd.

Wedi gorfoledd nos Sadwrn roedd Warren Gatland wedi cyfadde' ei bod yn fwy o "frwydr feddyliol" na chorfforol yr wythnos hon.

Yn hanesyddol mae Cymru wedi ei chael hi'n anodd yn erbyn timoedd ynysoedd Môr y De ac mae Fiji a Naoned neu Nantes yn dod ag arswyd i unrhyw gefnogwr o Gymru.

Yn Stadiwm y Mileniwm fe ddechreuodd Cymru'n gyffrous wrth bwyso'n galed yn ystod y 10 munud agoriadol cyn ennill cic gosb bum medr o linell Fiji.

Pwysau'n ormod

Fe amddiffynnodd Fiji yn gadarn, gan atal sgarmesi symudol Cymru ond roedd y pwysau ar y Fijiaid yn ormod wrth i Gareth Davies groesi'r llinell am y pedwerydd gwaith yn ystod y gystadleuaeth.

Fe ddaeth y triphwynt cynta i Fiji ar ôl sgrym bwerus a chiciodd eu maswr, Ben Volavola y bêl rhwng y pyst, a'i gwneud hi yn 7-3 i Gymru.

Roedd Cymru yn parhau i bwyso drwy gydol yr hanner cynta' ac fe ddaeth ail gais i'r tîm cartre wedi i Scott Baldwin groesi'r llinell a Dan Biggar yn trosi.

Yn y munudau agoriadol o'r ail hanner roedd Cymru yn ffodus bod Fiji yn gwneud nifer o gamgymeriadau trafod ond yn sydyn daeth cais wrth i ganolwr Fiji, Goneva, ddatgloi amddiffyn Cymru.

Yn fuan wedyn daeth penderfyniad dadleuol gan y dyfarnwr i roi cic gosb i Fiji, ond methu wnaeth ymdrech Ben Volavola.

Fe ddaeth Ken Owens ymlaen yn lle Scott Baldwin cyn i Dan Biggar gicio cic gosb arall. 20-13 i Gymru.

Fe gamodd James Hook ar y cae 20 munud cyn y diwedd er mwyn ceisio creu cyfle, yn enwedig yng nghanol y cae.

Llwyddodd Dan Biggar eto (23-13 i Gymru) cyn i Gareth Davies geisio mynd am y gornel am gais arall ond ni chaniataodd y swyddog teledu gan nad oedd y bêl wedi ei thirio.

Image caption Mae Cymru yn parhau ar frig Grŵp A

'Edrych ar y sgrym'

Dywedodd Gary Samuel, Cyn-hyfforddwr Caerdydd a Phontypridd, yn ei sylwebaeth ar Cymru Fyw: "Hanner cynta da ond yr ail hanner yn siomedig ... bydd angen i Gymru edrych ar y sgrym cyn wynebu Awstralia. Wedi ildio gormod o feddiant a chyfleon.

"Fydd Warren Gatland ddim yn hapus gyda rhai o benderfyniadau rhai o'r chwaraewyr ond yn hapus gyda'r canlyniad a'r ffaith fod 'na ddim anafiadau gwael wedi bod."

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Ymateb cefnogwyr Cymru

Trydarodd capten Cymru, Sam Warburton, yn fuan ar ôl y gêm yn dweud mai dyma "un o'r gemau anodda" iddo ei chwarae erioed.

Image caption Fe ddywedodd Sam Warburton mai dyma "un o'r gemau anodda" iddo ei chwarae erioed