Cyngor Caerdydd i drafod dyfodol canolfannau gwastraff

  • Cyhoeddwyd
Waste being put in a binFfynhonnell y llun, PA

Bydd cynghorwyr Caerdydd yn trafod cynlluniau i leihau nifer y canolfannau gwastraff ac ailgylchu yn y ddinas i ddwy.

Fe gymeradwyodd cabinet y cyngor y cynllun nôl ym mis Gorffennaf ond cafodd y cynllun ei "alw mewn" a'i gyfeirio at bwyllgor craffu.

Mae rhai wedi cwyno na fydd yna unrhyw safleoedd yng ngogledd y ddinas yn dilyn y newidiadau.

Penderfynodd y pwyllgor i gynnal profion ynglŷn ag amseroedd teithio i'r safleoedd.

Bydd y cabinet yn cwrdd eto ddydd Iau i weld y dystiolaeth, gyda chynnig ger eu bron i gymeradwyo'r cynllun.

Mae hynny'n cynnwys ailwampio ac ehangu safleoedd Ffordd Lamby yn Nhredelerch a Bessemer Close yn Grangetown.

Yna'r bwriad yw cau safle ailgylchu Heol Wedal yn Cathays yng ngwanwyn 2016.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, y Cynghorydd Bob Derbyshire: "O ganlyniad i gynnal 25 asesiad traffig unigol dros 15 diwrnod cyfrifwyd bod angen teithio 4 milltir ymhellach rhwng Heol Wedal a Ffordd Lamby ac y byddai'r amser ychwanegol sydd ei angen i deithio yn llai na 10 munud.

"Mae hyn yn dibynnu ar y llifoedd traffig prysuraf ond mae'n bosib ei leihau ymhellach ar rai siwrneiau drwy ddefnyddio'r A48."

Dywed Cyngor Caerdydd eu bod yn dilyn yr un patrwm â dinasoedd eraill o'r un maint.

"Bydd y cyfleusterau ychwanegol yn y ddwy ganolfan yn cynnig gwasanaeth gwell i'r cyhoedd a bydd hynny'n fodd i gynyddu lefelau ailgylchu yng Nghaerdydd," meddai llefarydd.