Wylfa: Caniatad i dyllu gwely'r môr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Horizon Nuclear Power
Disgrifiad o’r llun,
Argraff artist o Wylfa Newydd

Mae'r cwmni tu ôl i gynllun £8bn i ddatblygu gorsaf ynni Wylfa Newydd ar Ynys Môn wedi derbyn caniatad i dyllu ar wely'r môr fel rhan o'r gwaith paratoi ar gyfer y datblygiad.

Bydd Wylfa Newydd yn cyflogi dros 1,000 unwaith y bydd wedi agor yn nechrau'r 2020au.

Fe fydd y datblygwyr, cwmni Horizon Nuclear Power, yn edrych ar strwythur gwely'r môr ym Mhorth Y Pistyll ar ôl derbyn trwydded forol.

Bydd yn defnyddio'r wybodaeth fydd yn cael ei gasglu er mwyn cynllunio'r gwaith morol fydd ei angen ar y safle.