Pennaeth ysgol Ardudwy: Honiad ffug athrawes yn 'ffiaidd'

  • Cyhoeddwyd
Eleri EdwardsFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae Eleri Edwards yn wynebu cael ei thynnu oddi ar y gofrestr ddysgu

Mae pennaeth Ysgol Ardudwy yn Harlech yn dweud fod honiad ffug cyn-athrawes yn ei ysgol yn "ffiaidd", a'i bod hi wedi ceisio "dial" arno wedi iddi gael ei diswyddo.

Roedd Tudur Williams yn ymateb wedi'r gwrandawiad disgyblu yng Nghaerdydd ddydd Mawrth.

Clywodd y gwrandawiad disgyblu proffesiynol fod Eleri Edwards, 32 oed, wedi esgus bod yn ferch 13 oed er mwyn gwneud honiad wrth elusen Childline fod prifathro mewn ysgol wedi ymosod yn rhywiol arni.

Dywedodd wrth yr elusen fod y prifathro wedi cyffwrdd ynddi mewn 'modd amhriodol', ond nid oedd gwirionedd i'r honiad.

Cafodd Heddlu Dyfed Powys eu galw i ymchwilio ac fe dderbyniodd Edwards rybudd swyddogol am wneud yr honiad ffug yn erbyn Mr Williams.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Tudur Williams, pennaeth Ysgol Ardudwy yn Harlech

'Cwbl ffiaidd'

Mewn datganiad, dywedodd Mr Williams fod Eleri Edwards - sydd hefyd yn cael ei hadnabod fel Eleri Roberts - yn athrawes mathemateg yn Ysgol Ardudwy, ond cafodd ei diswyddo yn 2012.

"Mae'n amlwg iddi geisio dial arnaf yn bersonol," meddai. "Roedd yr hyn a wnaeth yn gwbl ffiaidd a gallai fod wedi cael effaith pell-gyrhaeddol arnaf yn bersonol ac ar fy ngyrfa."

Aeth ymlaen i ddiolch i'r awdurdodau am eu hymateb i'r honiadau: "Rwy'n ddiolchgar i Heddlu Gogledd Cymru am ymchwilio'n drwyadl i'r mater a dod â hi o flaen ei gwell.

"Mae ei chamddefnydd o Childline hefyd yn ofidus, elusen sydd yn bodoli i gynorthwyo plant go iawn sydd yn ddioddefwyr camdriniaeth a phroblemau eraill."

Ymddygiad

Dywedodd y Swyddog Cyflwyno Louise Price wrth y gwrandawiad disgyblu proffesiynol ddydd Mawrth: "Rydych wedi bod yn euog o ymddygiad oedd yn disgyn islaw'r safonau disgwyliedig tra'n cael eich cyflogi fel athrawes.

"Rhwng 12 Tachwedd a 15 Tachwedd 2013 fe wnaethoch gymryd arnoch eich bod yn ferch 13 oed i wneud adroddiad ffug i Childline fod y prifathro wedi cyffwrdd ynddo chi mewn modd amhriodol.

"Fe gawsoch rybudd gan yr heddlu ar 4 Mawrth 2014 am y drosedd o anfon neges gyda'r bwriad o achosi poen meddwl, anghyfleuster neu bryder di-angen."

Clywodd y gwrandawiad fod Edwards yn cael ei chyflogi mewn ysgol uwchradd yn Llanidloes, Powys, 55 milltir i ffwrdd o Ysgol Ardudwy pan wnaeth hi'r alwad.

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr honiad ei wneud yn erbyn pennaeth Ysgol Ardudwy, Harlech

Cofrestr ddysgu

Doedd Eleri Edwards, o Landrindod, ddim yn y gwrandawiad ddydd Mawrth ac mae nawr yn wynebu cael ei thynnu oddi ar y gofrestr ddysgu wedi i'r panel ddod i'r casgliad fod ei hymddygiad wedi "cwympo islaw'r safonau sy'n ddisgwyliedig ohoni."

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, Richard Parry Jones, fod yr achos yn ei herbyn wedi ei brofi.

Dywedodd: "Mae'r ffeithiau gyfystyr ag ymddygiad proffesiynol annerbyniol."

Clywodd y gwrandawiad nad oedd Eleri Edwards yn bresennol am resymau iechyd, ac fe ofynnwyd iddi anfon datganiad ysgrifenedig cyn i'r penderfyniad gael ei wneud i dynnu ei henw oddi ar y gofrestr ddysgu.

Ychwanegodd Mr Parry Jones fod y pwyllgor wedi derbyn tystiolaeth feddygol ac roedd y pwyllgor yn fodlon nad oedd Ms Edwards yn ddigon iach i fod yn bresenol yn y gwrandawiad.

Dywedodd y byddai'r pwyllgor yn cyfarfod eto ar yr achlysur cyntaf posib i ddod â'i hachos i derfyn.