Arestio pump yn dilyn ffrwgwd yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd

Mae pum person wedi'u harestio yn dilyn ffrwgwd yn ardal Cyncoed yng Nghaerdydd ddydd Mawrth.

Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau bod ymgyrch yn cael ei gynnal yn ardal Gwynllŵg mewn cysylltiad â'r ymchwiliad.

Mae BBC Cymru yn deall bod yr heddlu wedi bod yn ymchwilio ar safle teithwyr yn yr ardal.

Dywedodd y llu bod heddlu arfog wedi eu gyrru i'r digwyddiad i sicrhau diogelwch heddweision a'r cyhoedd.

Roedd dau grŵp o ddynion yn gysylltiedig â'r digwyddiad amser cinio ddydd Mawrth, pan gafodd dau gerbyd eu difrodi.

Yn gynharach, cadarnhaodd yr heddlu bod pedwar dyn wedi'u harestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad - dau ddyn 41 a 38 oed ar amheuaeth o anhrefn dreisgar, a dyn 20 oed a bachgen 14 oed ar amheuaeth o achosi cythrwfl.

Fe gafodd y pumed dyn, 20 oed, ei arestio'n hwyrach ar amheuaeth o anhrefn treisgar.

Dywedodd yr heddlu nad oedden nhw'n credu bod unrhyw un wedi eu hanafu'n ddifrifol.