Llofruddiaeth Caergybi: Carchar am oes

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Peter Garrod ar ei ffordd i wrandawiad

Yn Llys y Goron yr Wyddgrug mae dyn 25 oed o Fae Treaddur wedi cael carchar am oes wedi iddo ladd landlord tafarn yng Nghaergybi.

Dywedodd y barnwr, yr Ustus Wyn Williams, y dylai Peter Garrod dreulio o leiaf wyth mlynedd dan glo ac y dylai gael ei gadw yn Ysbyty Ashworth yn Lerpwl.

Digwyddodd yr ymosodiad y tu allan i dafarn Blossoms yng Nghaergybi ar 12 Rhagfyr 2014.

Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Dave Jones o anafiadau i'w ben.

Clywodd y llys fod Dave Jones, 46 oed, wedi cael ei daro yn ei ben dro ar ôl tro gan Garrod.

Yna cododd Garrod ddarn o goncrid a'i daflu ar ei ben sawl tro. Bu farw Mr Jones, oedd yn dad i bedwar o blant, yn fuan wedyn.

Yn wreiddiol, roedd Garrod yn wynebu cyhuddiad o lofruddiaeth ond, yn ddiweddarach, plediodd yn euog i gyhuddiad o ddynladdiad ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll, a chafodd hynny ei dderbyn gan yr erlyniad.

Ffynhonnell y llun, Juza/Twitter

Gwenu

Dwedodd yr erlyniad wrth y barnwr fod Garrod yn gwenu wrth iddo ymosod ar Mr Jones.

Yn ddiweddarach yn y dydd, ar ôl dringo i ben to tafarn gyfagos, ildiodd Garrod i'r heddlu.

Tra yng ngofal yr heddlu, dwedodd: "Wnes i ddim o'r peth iawn, yn naddo?"

Wrth gael ei holi, dwedodd ei fod wedi bod yn cael cyfarwyddiadau i ladd trwy blatiau cofrestru ceir.

Dywedodd yr erlyniad fod adroddiadau'n dangos fod Garrod yn dioddef o sgitsoffrenia paranoid.

'Ffrind gorau'

Yn y llys dywedodd gweddw Mr Jones, Amanda i'w bywydau newid am byth y diwrnod y cafodd ei gŵr ei ladd. Disgrifiodd e fel ei phartner a'i ffrind gorau.

"Rydan ni wedi ein hamddifadu o ran bwysig iawn o'n bywydau.

"Rwy'n teimlo mor euog am yr hyn ddigwyddodd i Dave. Hoffwn i fod wedi gallu gwneud mwy i'w helpu."

Soniodd am effaith y digwyddiad ar ei phedwar plentyn, a dywedodd fod y teulu wedi colli eu cartref a'u busnes am nad oedden nhw eisiau dychwelyd i'r dafarn.