Uned fabanod Glan Clwyd 'gam yn nes'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SPL

Mae canolfan i ofalu am fabanod newydd-anedig yng ngogledd Cymru gam yn nes, wrth i ddylunwyr gynnal gweithdai a "rhoi pin ar bapur er mwyn mapio'r ardal adeiladu".

Fe fydd y Ganolfan Is-ranbarthol ar gyfer Gofal Dwys i'r Newydd-anedig (SuRNICC) yn cael ei lleoli yn Ysbyty Glan Clwyd.

Fis Rhagfyr eleni, bydd yr achos busnes amlinellol ar gyfer SuRNICC yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Yn amodol ar gymeradwyaeth yr achos busnes, bydd y ganolfan yn agor ym mis Mawrth 2018.

'Diwallu anghenion'

Mae staff clinigol wedi bod yn rhan o'r gweithdai diweddar er mwyn "sicrhau bod y cynlluniau'n adlewyrchu anghenion iechyd y boblogaeth yng Ngogledd Cymru".

Cafodd tri gweithdy eu cynnal yn ddiweddar ble wnaeth y timau drafod y cynlluniau ar gyfer rhannau allanol a mewnol y ganolfan, a fydd yn cynnig darpariaeth glinigol i deuluoedd a staff.

Dywedodd Cyfarwyddwr Strategaeth Geoff Lang: "Rydym am adeiladu canolfan fodern sy'n diwallu anghenion babanod a'u teuluoedd yng Ngogledd Cymru a chyfleuster sy'n gwella'r amgylchedd gwaith i staff.

"Mae'n gyffrous gweld bod yr adeilad hwn yn dechrau dod yn fyw fel rhan o'r broses ac rydym wedi cymryd camau mawr diolch i frwdfrydedd pawb fu'n gysylltiedig â'r prosiect hyd yn hyn."