Lluniau: BAFTA Cymru 2015

Daeth sêr ffilm a theledu Cymru ynghyd i Neuadd Dewi Sant, Caerdydd ar gyfer seremoni wobrwyo BAFTA Cymru 2015. Dyma i chi 'chydig o flas o'r noson trwy lens y ffotograffydd Emyr Young:

Image caption Pwy sydd ar y carped coch?
Image caption Mae'r cyhoedd wedi ymgasglu i weld rhai wynebau cyfarwydd
Image caption Cyfle gwych i gasglu llofnodion y sêr
Image caption Euros Lyn, enillydd Gwobr Siân Phillips
Image caption Mae Carys Eleri yn chwarae rhan Myfanwy, Ficer y plwy' yn 'Parch'. Mae'n addas iawn felly bod Charlotte Church yn cadw cwmni iddi hi ar y carped coch!
Image caption Rhian Morgan, enillodd y wobr i'r actores orau. Dyma hi'n cyrraedd Neuadd Dewi Sant gyda'i gŵr, y cyflwynydd Aled Samuel
Image caption Sws fawr gan Stifyn Parri, un o drefnwyr y noson, i'r cyflwynydd a'r actores Heulwen Haf
Image caption Lucy a Rhodri Owen. Fydd noson BAFTA yn cael sylw 'Wales Today' a 'Heno' sgwn i?
Image caption Yr actor Aneurin Barnard, cyflwynydd un o'r gwobrau
Image caption Yr enillwyr ar y llwyfan
Image caption Mae un o'r enillwyr yn swil iawn!
Image caption Ar ôl dathlu llwyddiant y BAFTAs a buddugoliaeth Cymru dros y Saeson mi fydd 'na bennau digon simsan ddydd Llun!