Pennaeth newydd i atal trais

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Rhian Bowen-Davies yn gyfrifol am roi cyngor i Weinidogon ar ffyrdd i atal cam-drin a thrais.

Mae ymgynghorydd y llywodraeth i atal trais yn erbyn merched yn dechrau ei rôl newydd dydd Llun.

Mae Rhian Bowen-Davies yn gyfrifol am roi cyngor i adrannau'r llywodraeth ac eraill ynglŷn â strategaethau i atal trais yn erbyn merched, trais yn y cartref, a thrais rhyw.

Mewn swyddi blaenorol mae Ms Bowen-Davies wedi bod yn heddwas gyda Heddlu'r De ac yn bennaeth yr elusen Calan DVS.

Dywedodd Ms Bowen- Davies y byddai yn "cydweithio â rhanddeiliaid a goroeswyr i wneud gwahaniaeth gwirioneddol yma yng Nghymru."

"Rwy'n edrych ymlaen at gyflawni fy rôl fel Cynghorydd Cenedlaethol cyntaf Cymru, gan sicrhau gwelliannau ledled Cymru mewn arweinyddiaeth ac atebolrwydd ar bob lefel, a gwella cysondeb ac ansawdd gwasanaethau i'r holl unigolion a theuluoedd sy'n dioddef trais a cham-drin."

Fe sefydlwyd y swydd newydd yn unol â gorchymyn Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, a ddaeth i rym eleni.