Dim trenau ychwanegol i'r rygbi

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae cefnogwyr wedi cwyno yn barod am ddiffygion y gwasnaeth i Gaerdydd yn ystod Cwpan y Byd

Mae cefnogwyr rygbi sy'n gobeithio dychwelyd i Gymru ar drên ar ôl y gêm fawr yn Twickenham yn wynebu trafferthion.

Mae'r trên olaf i i Gymru o Lundain yn gadael am 22:00 - dim ond hanner awr ar ôl y chwiban olaf.

Yn ôl Rheilffordd y Great Western (GWR) mae gwaith peirianyddol ar Dwnnel Hafren wedi eu hatal rhag darparu trenau ychwanegol.

Yn ôl y GWR dim ond tua 2% o'r cefnogwyr fydd yn teithio i Twickenham sydd yn hanu o Gymru - ac mae mwyafrif o'r cefnogwyr yn aros dros nos mewn gwestai.

Dywedodd llefarydd "Ni fyddai trenau ychwanegol yn newid y ffaith fod Twnnel Hafren ar gau, a does dim modd i ni ddarparu rhagor o drenau.

"Fe gyhoeddwyd yr amserlen mewn da bryd a bydd y mwyafrif o gwsmeriaid wedi cynllunio eu taith gan wybod hynny."