Hajj: Dim cysylltiad eto gyda phedwar grŵp o Gymru

  • Cyhoeddwyd
Hajj

Does dal ddim son na chysylltiad wedi bod gyda phedwar grŵp o Fosleimiaid o Gymru yn dilyn y rhuthr ger dinas Mecca a laddodd o leiaf 717 o bobl.

Credir bod tua 250 o bobl wedi teithio o Gymru i Sawdi-Arabia ar gyfer pererindod yr Hajj.

Yn ôl Saleem Kidwai, o Gyngor Mwslimiaid Cymru, maen nhw'n cael trafferth cysylltu â'r grwpiau sydd yn Mecca, a dim ond dau grŵp o Gaerdydd sydd wedi cadarnhau eu bod nhw'n ddiogel.

Nid oes unrhyw gysylltiad wedi bod ag un grŵp o Gaerdydd, dau grŵp o Gasnewydd ac un grŵp o Abertawe.

"Nid ydym wedi clywed o gwbl gan y bobl sy'n rhan o'r grwpiau, ond mae arweinwyr dau grŵp wedi gallu anfon neges i'w teuluoedd i ddweud eu bod nhw'n saff. Dyna'r ddau grŵp o Gaerdydd.

"Rydym wedi siarad â theuluoedd y grwpiau lle nad oes unrhyw gysylltiad wedi bod. Dydyn nhw ddim am ddweud unrhyw beth nes bod y sefyllfa'n dod yn gliriach. Maen nhw'n gobeithio ac yn gweddïo bod popeth yn iawn."

Roedd 2,000,000 o bererinion yn cymryd rhan yn nefod fawr olaf yr Hajj yn Mina pan ddigwyddodd y rhuthr. Lladdwyd o leiaf 717 o bobl ac anafwyd 863 yn ychwanegol.