'Alfie' i drawsnewid bywydau 16 o ferched o Gaerffili

Cyhoeddwyd

Mae cyn seren rygbi rhyngwladol wedi wynebu un o'i heriau anoddaf wrth iddo geisio cael criw o fenywod "diog a gordew" yn heini ac yn barod ar gyfer ras hanner marathon.

Treuliodd cyn-gapten Cymru, Gareth Thomas 16 wythnos ym mhentref Deri, Caerffili, gyda 16 o ferched nad oedd wedi gwneud ymarfer corff ers eu dyddiau ysgol.

Cafodd Thomas y dasg o gael y menywod yn barod ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd ym mis Hydref.

Fe fydd cyfres 'Run For Your Life' yn dechrau ar BBC1 nos Wener.

Ar ôl iddo gyrraedd yn yr hen bentref glofaol, fe ddaeth Thomas o hyd i ferched oedd yn yfed ac yn bwyta cludfwyd yn rheolaidd, ac roedd rhai yn ysmygu 20 sigarét y dydd, ac yn bwyta dim ffrwythau na llysiau.

Pwysau gwaed uchel

Roedd ei stop cyntaf yng nghartref y teulu Mayo. Yno y cyfarfu â'r fam, Helen, sydd am gadw'n heini fel ffordd o fynd i'r afael a'i pwysa gwaed uchel.

Mae ei merch Chloe, 17 oed, hefyd yn awyddus i golli pwysau cyn iddi ddechrau yn y brifysgol.

Roedd y tad, Graham, yn amheus os oedd ei wraig am lwyddo, wrth iddo ddisgrifio ei harferion bwyta ar y penwythnos, roedd ei wraig yn cael cebab ar nos Wener, cludfwyd Indiaidd ar nos Sadwrn ac efallai cldfwyd Tsieineaidd ar nos Sul.

Yna fe aeth Alfie i gwrdd â gweddill y merched, yn y clwb rygbi lleol, ac yno fe sylwodd fod rhai o'r merched yn gallu yfed peintiau o gwrw yn gyflymach na'r dynion yno.

Dywedodd Gareth Thomas, sy'n codi am 05:00 bob bore i fynd i redeg am chwe milltir: "Mae 24 awr yn amser hir, gallwch wneud llawer yn yr amser. Yn hytrach na gwylio Eastenders a bwyta paced o Jaffa Cakes, rwyf yn ceisio gwneud ymarfer corff o leiaf saith gwaith yr wythnos."

Disgrifiodd Thomas ffordd o fyw y bobl yn Deri fel un "etifeddol", gan ychwanegu: "Dyma'r ffordd o fyw pobl mewn pentrefi ar draws Cymru, a 'dwi'n awyddus i newid hynny".