'Cyfleoedd academaidd yn ddibynnol ar ysgolion'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Think Stock

Mae cyfleoedd disgyblion sydd o'r un cyrhaeddiant academaidd i fynd i'r brifysgol yn amrywio'n fawr ac yn dibynnu ar eu hysgol a'u hawdurdod lleol, yn ôl gwaith ymchwil newydd.

Dywed adroddiad gan Brifysgol Caerdydd bod disgyblion sy'n mynychu ysgolion sydd â record o sicrhau mynediad i addysg uwch, dair gwaith yn fwy tebygol o lwyddo.

Mae'r adroddiad yn awgrymu hefyd bod plant o leiafrifoedd ethnig "llawer yn fwy tebygol" o gyrraedd addysg uwch.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru y byddant yn astudio casgliadau'r adroddiad.

Yn ôl yr adroddiad, roedd hi'n anodd egluro'r gwahaniaethau pendant oedd yn bodoli, ond roedd patrymau pendant yn dangos dylanwad ysgolion.

'Neges glir'

"Mae'r neges i ysgolion yn glir," meddai'r Athro Chris Taylor, oedd yn arwain y grŵp ymchwil.

"Mae angen iddynt roi'r un pwyslais a dangos yr un consyrn am ble mae'r disgyblion yn cael mynediad, ac am lefelau eraill o asesu llwyddiant."

Mae'r adroddiad yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru sefydlu fframwaith cenedlaethol ar gyfer gwella'r sefyllfa.

Dywedodd llefarydd ar ran y Llywodraeth eu bod yn croesawu'r adroddiad, gan ychwanegu bod "ehangu mynediad i addysg uwch yn parhau yn un o flaenoriaethau'r llywodraeth hon".