Comisiynydd: Penderfyniad i ryddhau llofrudd 'yn gywir'

  • Cyhoeddwyd
Richard BrackenFfynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddiflannodd Richard Bracken o'r uned am 11:35 ddydd Llun

Mae comisiynydd heddlu wedi dweud bod y penderfyniad i ryddhau llofrudd heb ei hebrwng i mewn i'r gymuned yn gywir.

Mi fethodd Richard Bracken, 48 oed, â dychwelyd i Ysbyty Bryn y Neuadd yn Llanfairfechan ar ôl cael caniatâd i adael am awr ddydd Llun.

Fe ildiodd ei hun yn Llundain nos Fawrth.

Dywedodd Winston Roddick, Comisiynydd Heddlu'r Gogledd, mai penderfyniad meddygol oedd rhyddhau Richard Bracken am awr.

Dedfryd oes

Doedd yr heddlu ddim yn rhan o'r penderfyniad, meddai.

Mae dedfryd oes Bracken, oedd yn arfer cael ei adnabod fel Richard Dennick, yn parhau wedi iddo lofruddio'r Canon Alun Jones yn Llanberis yn 1982.

Dywedodd Mr Roddick fod y Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi cefnogi'r penderfyniad i ryddhau Bracken a bod yr heddlu wedi cymryd camau pan gawson nhw wybod nad oedd wedi dod yn ôl.

'Cadarnhau'r ffeithiau'

"Dwi wedi gofyn i'r heddlu am y manylion llawn er mwyn cadarnhau'r ffeithiau i gyd a'r hyn sy'n cael ei wneud er mwyn ymateb i'r materion sy' wedi codi," meddai.

Roedd y penderfyniad meddygol nad oedd Bracken yn achosi risg frys yn gywir, meddai.

"Cynyddodd y risg oherwydd nad oedd wedi cymryd ei feddyginiaeth a dyna'r adeg y rhyddhaodd yr heddlu a'r bwrdd iechyd yr wybodaeth angenrheidiol."

Dywedodd yr Athro Matt Makin, Cyfarwyddwr Meddygol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Mi fyddwn yn cynnwys adolygiad llawn o amgylchiadau'r digwyddiad - ac unrhyw wersi sy'n cael eu dysgu - yn ein polisi ni."

Ffynhonnell y llun, Daily Post
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Bracken yn Uned Tŷ Llywelyn, Ysbyty Bryn y Neuadd, Llanfairfechan