'Manteision' i blaid Lafur mwy ffederal

  • Cyhoeddwyd
Kezia Dugdale

Mae arweinydd y blaid Lafur yn yr Alban wedi dweud wrth BBC Cymru ei bod yn gweld 'manteision' mewn cael strwythur mwy ffederal i'r blaid.

Ond dywedodd Kezia Dugdale efallai nad oedd yr hyn sydd yn iawn i'r Alban 'yn iawn i Gymru'.

Fe ddaeth hi'n arweinydd ar y blaid yn yr Alban fis diwethaf ar ôl i'w rhagflaenydd Jim Murphy weld y blaid yn colli 40 o seddau i'r SNP yn yr etholiad cyffredinol.

Dywed Ms Dugdale ei bod yng Nghymru er mwyn dysgu sut y gwnaeth Llafur 'lwyddo' yma tra roedd y blaid wedi colli grym yn yr Alban.

Wrth siarad gyda BBC Radio Wales, dywedodd Ms Dugdale: "Mae Llafur yng Nghymru wedi llwyddo i ddal ei gafael ar rym ers sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol. Pam fod hyn wedi digwydd?"

Wrth drafod strwythr mwy ffederal i'r blaid Lafur, ychwanegodd: "Yn sicr fe hoffwn arwain plaid Lafur yr Alban sydd yn fwyn annibynnol.

"Mae hyn yn golygu ein bod ni'n gwneud ein penderfyniadau polisi ein hunain yn yr Alban, mai fi yw arweinydd plaid Lafur yr Alban, ac mae'r polisiau yr ydym yn ei gynnig yn cael eu diffinio gennyf fi a fy nghydweithwyr yn senedd yr Alban.

"Wedi dweud hynny mae modd i ni wneud hyn a pharhau fel rhan o'r sefydliad Llafur Prydeinig yr ydwyf mor falch yn fod yn rhan ohono."