Claf, oedd yn euog o lofruddio, ar goll o uned yn y gogledd

  • Cyhoeddwyd
Richard BrackenFfynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddiflannodd Richard Bracken o'r uned am 11:35 ddydd Llun

Mae'r heddlu yn parhau i chwilio am glaf 48 oed, oedd yn euog o lofruddio, sydd wedi diflannu o uned seiciatryddol yn Llanfairfechan.

Cafodd Richard Bracken ei weld ddiwetha' yn gadael Ysbyty Bryn y Neuadd, Llanfairfechan, am 11:35 ddydd Llun.

Er bod disgwyl iddo ddychwelyd awr yn ddiweddarach, ni wnaeth hynny.

Mae dedfryd oes Bracken, oedd yn arfer cael ei adnabod fel Richard Dennick, yn parhau wedi iddo lofruddio'r Canon Alun Jones yn Llanberis yn 1982.

Dywedodd llefarydd Ceidwadwyr Cymru ar iechyd, Darren Millar AC: "Mae'r sefyllfa'n bryderus iawn ac mae'n bwysig fod pob ymdrech yn cael ei gwneud i ddod o hyd iddo cyn gynted â phosib.

'Angen esboniad'

"Yn y man bydd angen esboniad pan y caniataodd y bwrdd iechyd iddo adael yr uned beb gael ei hebrwng ac, yn wyneb y risg, pam bod angen mwy na 24 awr cyn dweud wrth y cyhoedd nad oedd yr awdurdodau'n gwybod ble yr oedd."

Mae Angela Hopkins, Cyfarwyddwr Nyrsio Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, wedi dweud eu bod yn poeni am ddiogelwch y claf.

"Ni ddaeth yn ôl i Dŷ Llewelyn, Ysbyty Bryn y Neuadd, wedi iddo gael ei ryddhau heb gael ei hebrwng ...

"Mae unrhyw benderfyniad i'w ryddhau ar sail asesiad risg llawn staff meddygol a chaniatâd swyddogion y Weinyddiaeth Gyfiawnder."

Yn ôl yr heddlu, roedd yn gwisgo esgidiau rhedeg gwyn, crys glas, siwmper lwyd streipiog, jîns glas a chôt werdd pan ddifflannodd.

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Mark Pierce, sy'n arwain y chwilio: "Mae'n gynyddol bwysig i ni ddod o hyd i Bracken oedd yn euog o lofruddio yn y gorffennol.

"Mae'r ffaith ei fod heb feddyginiaeth yn golygu nad oes neb yn gallu proffwydo beth wneith nesa."

'Ddim yn llwyddiannus'

"Nid yw'r archwilio yn ardal Llanfairfechan wedi bod yn llwyddiannus hyd yma, ac mae'n bosibl ei fod wedi gadael yr ardal. Rydym yn parhau i dderbyn cyngor arbenigol ac rydym yn parhau i asesu'r sefyllfa.

"Heb ei feddyginiaeth a chymorth gofal iechyd y gred yw bod Richard Bracken yn peri risg i'w hun ac i eraill.

"Ein bwriad yw tynnu sylw pobl at y sefyllfa ac i beidio ag achosi unrhyw fraw gormodol. Byddwn yn annog unrhyw un sy'n ei weld i beidio â mynd ato ac i gysylltu â'r heddlu ar unwaith ar 0800 096 1011."

Mae nifer o asiantaethau sydd wedi bod yn chwilio am Bracken yn ardal Llanfairfechan, gan gynnwys hofrennydd yr heddlu a'r Gymdeithas Cŵn Chwilio ac Achub.

Dylai unrhyw â gwybodaeth gysylltu gyda Heddlu Gogledd Cymru drwy ffonio 101 a defnyddio'r cyfeirnod S144718.

Ffynhonnell y llun, Daily Post
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Bracken yn glaf yn Uned Tŷ Llywelyn, Ysbyty Bryn y Neuadd, Llanfairfechan