Cyngor i ailystyried dyfodol ysgol

Cyhoeddwyd

Fe fydd penderfyniad Cabinet Cyngor Ceredigion i gau Ysgol Cwmpadarn, yn Llanbadarn, yn cael ei drafod unwaith yn rhagor gan un o bwyllgorau craffu'r sir.

Fe benderfynodd y Cabinet ar 8 Mawrth eleni y dylid cau yr ysgol

Ond mae rhai cynghorwyr wedi galw am ailystyried y penderfyniad.

Fe fydd y Pwyllgor Cymunedau sy'n Dysgu nawr yn trafod dyfodol yr ysgol ar 28 Medi.

Straeon perthnasol