£43,000 i hyrwyddo safleoedd cors yn Sir Gaerfyrddin

Ysgyfarnog brown Image copyright benjamint
Image caption Mae hi'n bosibl gweld ysgyfarnogod brown ar dir comin Mynydd Bach

Mae darganfyddiadau o'r Oes Efydd mewn cors i gael eu defnyddio i arddangos cynefinoedd hanesyddol yn Sir Gaerfyrddin.

Mae'r cyngor wedi helpu i sicrhau £43,000 i hyrwyddo safleoedd tir mawn ger Brechfa a Llanfynydd.

Bydd grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn galluogi Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed i weithio gydag ysgolion i archwilio'r beddrodau ar dir comin Mynydd Bach.

Fe fydd hi'n bosibl i'r cyhoedd gefnogi archwiliadau pellach ar y safle.