Cais i ddatblygu parc dŵr yn Sir Benfro

  • Cyhoeddwyd
Cronfa ddwrFfynhonnell y llun, Garth Newton

Mae Dŵr Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i ddatblygu parc dŵr a hamdden ar safle parc gwledig a chronfa ddŵr Llys y Fran yn Sir Benfro.

Cafodd cynlluniau amlinellol ar gyfer canolfan weithgareddau dŵr, gyda gwelliannau i gyfleusterau pysgota a cherdded ar y safle, eu cyflwyno i'r cyngor sir.

Gobaith y cwmni yw troi'r safle'n un mwy deniadol i ymwelwyr a thwristiaid ac fe fyddai'r cynllun yn costio £4m os yw'r cais cynllunio'n cael ei ganiatáu.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor eu bod yn cydweithio er mwyn ceisio cael arian o Ewrop.

"Rydym yn croesawu'r buddsoddiad mawr yn y parc gwledig a'r gronfa ddŵr."

'O'r radd ucha'

Dywedodd Sian Robinson o Dŵr Cymru: "Ein gobaith yw gwneud hon yn gyrchfan o'r radd ucha i dwristiaid fydd yn gallu mwynhau chwaraeon dŵr, yr ardal chwarae, pysgota, beicio, cerdded, dysgu am fywyd gwyllt a'r gronfa ddŵr neu eistedd a mwynhau'r amgylchfyd ..."

Ychwanegodd: "Mae'r cynlluniau'n gyfle i gronfa ddŵr Llys y Frân ddod yn gyrchfan gyffrous a bywiog i ymwelwyr fydd o fudd i atyniadau eraill yn sir Benfro."

Mae'r parc gwledig a chronfa ddŵr ger Hwlffordd ac yn safle 350 o erwau o faint, gan gynnwys cronfa ddŵr 212 o erwau.