Maes Awyr Caerdydd: 10% yn fwy o deithwyr dros yr haf

Cyhoeddwyd

Fe wnaeth bron i 38,000 yn fwy o bobl ddefnyddio Maes Awyr Caerdydd dros yr haf, yn ôl ffigyrau newydd.

Yn ôl y ffigyrau fe wnaeth 422,172 o bobl ddefnyddio'r maes awyr rhwng Mehefin ac Awst, cynnydd o 10% ers 2014.

Mae teithiau i Sbaen yn dal i fod yn boblogaidd tra bod teithiau pellach gyda KLM ac Aer Lingus hefyd yn fwy poblogaidd.

Dywedodd y rheolwr gyfarwyddwr, Debra Barber, ei bod yn hapus gyda'r canlyniadau.

"Rydyn ni'n gwybod bod cwsmeriaid yn dewis hedfan i ac o Gaerdydd pan mae dewis o deithiau am brisiau rhesymol ar gael," meddai.

"Rydyn ni'n parhau i ganolbwyntio ar gynnig mwy o opsiynau i gwsmeriaid fel bod Caerdydd yn ddewis cyntaf i deithwyr o Gymru a'r rhai sy'n teithio i Gymru."