Dyn wedi marw mewn gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth wedi i ddyn 24 oed farw yn dilyn gwrthdrawiad ger cylchfan Pontypandy, Caerffili am 03:30 fore dydd Sul.

Roedd dau ddyn yn y car Seat Ibiza glas ar y pryd. Roedd un o'r dynion o ardal Maesycwmer a'r dyn arall o ardal Pen-y-bont ar Ogwr. Bu farw un o'r dynion yn ystod y digwyddiad ac mae swyddogion yn cynnig cymorth i'w deulu ar hyn o bryd.

Cafodd y gyrrwr 24 oed ei gludo i'r ysbyty.

Dywedodd y Rhingyll Robert Ball o Heddlu Gwent: "Mae hon yn ffordd brysur fel arfer gyda llawer o draffig, ond fe fyddai wedi bod yn dawelach yr amser yna o'r bore.

"Rydym yn apelio am lygad-dystion i'r gwrthdrawiad ac fe fyddwn yn gofyn i unrhyw un a welodd y digwyddiad i gysylltu gyda ni os nad ydynt wedi gwneud hynny yn barod, neu os oes rhywun wedi gweld y cerbyd yn ardal Caerffili neu'r Coed Duon cyn y gwrthdrawiad fe fyddwn yn gofyn iddyn nhw gysylltu gyda ni drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 99 13/9/15".