Ymchwiliad llofruddiaeth yn parhau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru yn parhau i holi pump o ddynion ar ôl i gorff dynes gael ei ddarganfod mewn cyfeiriad yn ardal Tremorfa o Gaerdydd ddydd Gwener 11 Medi.

Cafwyd hyd i gorff Nadia Jones, 38 oed, am tua hanner dydd yn ei fflat yn Meirion Place, sydd ger Ffordd Mercia.

Mae dau o'r pum dyn yn 36 oed, a'r tri arall yn 32, 27, a 30 oed.

Mae ei theulu wedi cael gwybod am ei marwolaeth ac mae swyddogion yn cynnig cefnogaeth arbennigol ar hyn o bryd.

Mae'r pum dyn sydd wedi eu harestio yn cael eu holi yn swyddfa'r heddlu ym mae Caerdydd.

Mae archwiliad post mortem y Swyddfa Gartref wedi ei gwblhau ac fe fydd mwy o brofion yn cael eu cynnal.

Fe hoffai swyddogion yr heddlu siarad gydag unrhyw un oedd wedi gweld Nadia Jones, neu unrhyw weithgaredd ger ei fflat, yn yr oriau cyn i'w chorff gael ei ddarganfod.

Ymchwiliad

Mae swyddogion yn cynnal ymchwiliad o ddrws i ddrws yn yr ardal ac yn edrych ar ddelweddau o gamerau cylch cyfyng.

Dywedodd y Ditectif Arolygwr Chris Parsons, sydd yn arwain yr ymchwiliad: "Mae'r digwyddiad hwn wedi dychryn y gymuned yn lleol, ond mae gwaith yr heddlu wedi bod yn chwim ac mae pump o bobl yn y ddalfa ar hyn o bryd.

"Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddod o hyd i'r hyn ddigwyddodd i Nadia yn y cyfnod cyn ei marwolaeth. Fe hoffem wybod beth oedd symudiadau Nadia neu am unrhyw weithgaredd amheus yn yr ardal neu ger ei fflat yn Meirion Place, rhwng tua 20:00 ddydd Iau, 10 Medi a 13:00 ar ddydd Gwener 11 Medi.

"Ar hyn o bryd rydym yn apelio ar unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i ddod ymlaen, a chysylltu gyda'r ystafell ddigwyddiad yng ngorsaf ganolog yr heddlu yng Nghaerdydd drwy ffonio 101."

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio Taclo'r Taclau ar 0800 555 111, a hynny yn ddienw os oes angen.