Argraffiadau ymgyrchydd Corbyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Jeremy Corbyn yn annerch torf yn Nhredegar yn ystod yr ymgyrch

Yn dilyn buddugoliaeth Jeremy Corbyn am arweinyddiaeth y blaid Lafur ddydd Sadwrn, mae Meic Birtwistle, trefnydd ymgyrch Mr Corbyn yng Nghymru, wedi rhannu ei argraffiadau personol o'r ymgyrchu gyda BBC Cymru Fyw:

'Dechre Awst ac o'n i'n ffaelu credu beth o'n ni'n weld. Cyfarfodydd gwleidyddol lle oedd y 'stafelloedd yn rhy fach ar gyfer y gynulleidfa...lle oedd rhaid poeni am iechyd a diogelwch oherwydd y niferoedd yn y neuadd! Dros y blynyddoedd o'n i wedi dod i arfer gyda'r syniad o drefnu digwyddiadau gwleidyddol lle bydde llond dwrn o bobol yn eistedd mewn ogof o le a'u lleisie prin nhw yn atseinio yn y gwacter. Ond oedd hyn a brofes i yn y deuddydd yma yn ddaeargryn gwleidyddol di-rybudd.

Crafu'r enwebiade angenrheidiol at ei gilydd gan ei gyd-aelodau seneddol Llafur er mwyn sefyll wnaeth Jeremy. Ar gychwyn y râs dyma'r 'bookies' yn rhoi e lawr fel 200 i 1 i ennill. ('Wi heb roi bet lawr!)

Disgrifiad o’r llun, Meic Birtwistle gyda Jeremy Corbyn yn ystod yr ymgyrch yn Llandudno

'Dechre da'

Ar ei daith drwy Gymru roedd Llandudno'n ddechre da ym moethusrwydd gwesty glan môr St George's...a'r gynulleidfa'n gorlifo lan y grisie i'r cyntedd, ac hyfryd oedd clywed Cymraeg Sir Conwy yn cael ei siarad yn y gynulleidfa.

Ac wedyn ymlaen i leoliad traddodiadol Clwb Llafur Cei Connah - llawer yn gorfod sefyll! Mewn 'stafell gynhadledd enfawr yng Nghaerdydd roedd dros fil yn y gynulleidfa a'r awyrgylch erbyn hynny yn dechre twymo o ddifrif. Diwygiad oedd ar waith.

'Arwr newydd y chwith'

Ar ben Waun Tredegar doedd dim eirin a chnau yng nghanol yr haf ond gwelwyd ysbryd arbennig yn y fan lle oedd Aneurin Bevan wedi arfer areithio i'r byd. Ac yn wir, dyma bobol y Blaenau, criw teledu Almaeneg, newyddiadurwr sosialaidd Ffrangeg a Chôr Cochion Caerdydd i gyd yn crwydro rhwng meini hirion modern i goffau sylfaenydd y GIG gan ysu clywed geirie gan arwr newydd y chwith. Ein cyfanswm ar gyfer Cymru? Dwy fil o wrandawyr astud.

A nawr y cyhoeddiad....bron 60% o'r bleidlais yn y rownd gynta'! Dyn egwyddorol a diffuant ac apelgar wrth y llyw. Diwrnod da iawn i'r Blaid Lafur ac i ddemocratiaeth yn y wlad hon yn gyffredinol.'

Disgrifiad o’r llun, Mr Corbyn ar ôl cyhoeddi'r canlyniad ddydd Sadwrn