100 Diwrnod tan Diwrnod 'Dolig!

Published

Credwch neu beidio, dim ond 100 diwrnod sydd yna i fynd tan y bydd hi'n Ddiwrnod 'Dolig. Mae'r siopau wrthi'n paratoi... Ydych chi'n barod am hwyl yr ŵyl?

image captionBagiau neis i chi gael rhoi'r anrhegion 'na sydd yn amhosibl eu lapio... neu os nad oes 'da chi amynedd i'w lapio!
image captionCi bach pert i ddal eich coeden... ond o leiaf dyw'r coed Nadolig ddim ar werth eto!
image captionPeidiwch i gyd â rhuthro i brynu hwn
image captionBendigedig! Siocled i'm hosan!
image captionDoes bosib bydd cardiau Nadolig ar werth? Ha, meddyliwch eto!
image captionGan gynnwys cerdyn Nadolig i'ch hoff ewythr...
image captionMae hwn yn gobeithio y bydd hi'n oer iawn y gaeaf hwn!
image captionDoes dim amheuaeth pa nwyddau sy'n cael eu gwerthu yma!
image captionA chofiwch roi'r labeli cywir ar yr anrhegion 'na
image captionMae'r ceirw'n paratoi ar gyfer cario'r anrhegion gyda Siôn Corn
image captionA chofiwch y cardiau rhad 'na ar gyfer eich 'ffrindiau' yn y gwaith!
image captionWel dyma'r tinsel... ond ble mae'r goeden?
image captionHa! Yn llechu ar y silff waelod... ar hyn o bryd. Nadolig Llawen!!