Cabinet Ceredigion o blaid cau ysgolion

  • Cyhoeddwyd
cyngor ceredigion

Mae cabinet Cyngor Ceredigion wedi penderfynu parhau gyda chynlluniau i gau dwy ysgol gynradd yn ardal Aberystwyth.

Y ddwy ysgol fydd yn cau fydd ysgolion cymunedol Cwm Padarn yn Llanbadarn Fawr a Llangynfelyn yn Nhaliesin ger Machynlleth.

Fe ddywed y cyngor bod nifer y disgyblion yn Llangynfelyn wedi disgyn islaw 30. Mae Cwm Padarn yn agos i dair ysgol gynradd arall lle mae nifer y disgyblion yn disgyn medd yr awdurdod.

Mae rhieni'r ddwy ysgol yn brwydro yn erbyn y cynlluniau, ac mae deiseb i achub Cwm Padarn eisoes wedi casglu bron 1,000 o enwau.

Mae rhieni Llangynfelyn yn bygwth mynd â'r mater i adolygiad barnwrol ac wedi cyflogi'r cyfreithiwr Michael Imperato - sy'n arbenigo mewn anghydfodau addysg - i'w cynrychioli.

Bydd penderfyniad y cabinet yn mynd gerbron y cyngor llawn ym mis Rhagfyr.