Diflaniad Alec Warburton: Parhau i chwilio

  • Cyhoeddwyd
Alec Warburton
Disgrifiad o’r llun,
Does neb wedi gweld Alec Warburton ers 31 Gorffennaf

Dros fis ers i ddyn o Abertawe fynd ar goll, dyw'r heddlu heb ddod o hyd i ddyn arall maen nhw eisiau holi mewn cysylltiad ag ymchwiliad llofruddiaeth.

Mae'r heddlu wedi dweud eu bod yn trin diflaniad Alec Warburton, 59, fel achos o lofruddiaeth, ac mae'r ymchwiliad wedi arwain swyddogion i ogledd Cymru, Glannau Mersi a Gogledd Iwerddon.

Dros fis ers i Mr Warburton gael ei weld yn fyw am y tro diwethaf, does dim sôn am gorff nac unrhyw wybodaeth bellach.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn chwilio am denant Mr Warburton, David Craig Ellis, 40 oed, am eu bod yn credu bod ganddo wybodaeth am ei ddiflaniad.

Cafodd Mr Warburton ei weld yn fyw am y tro diwethaf ar 31 Gorffennaf, yn ei gartref yn ardal Sgeti, Abertawe.

Ffynhonnell y llun, South wales police
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu yn awyddus i siarad gyda thenant Mr Warburton, David Craig Ellis
Ffynhonnell y llun, South Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd car Mr Warburton ei ddarganfod ym Mhenbedw

Cafodd car Mr Warburton, Peugeot 205 gwyrdd, ei yrru o Abertawe i ogledd Cymru - i ardal Betws-y-Coed - ar 1 Awst.

Mae'r heddlu wedi gofyn i gerddwyr yn yr ardal fod yn wyliadwrus am unrhyw beth amheus, ond does dim son am gorff hyd yma.

Ar ôl y daith, daeth y car yn ôl i Abertawe ar 2 Awst, pan gafodd yr heddlu wybod bod Mr Warburton ar goll.

Tridiau yn ddiweddarach, cafodd yr un car ei yrru i Lannau Mersi. Y noson honno, fe wnaeth un o denantiaid Mr Warburton, David Ellis deithio ar fferi o Benbedw i Belfast.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd David Ellis ei weld ar gamera cylch cyfyng yn mynd ar fferi

Cyrhaeddodd yn Belfast ar 6 Awst - y tro diwethaf iddo gael ei we

Yn yr wythnosau wedyn, fe wnaeth yr heddlu gadarnhau eu bod yn trin y diflaniad fel achos o lofruddiaeth, a'u bod eisiau siarad gydag un o denantiaid Mr Warburton - David Ellis.

Un arall o denantiaid Mr Warburton yw Christian Evans: "Roedd Alec yn cadw at ei hun. Dyn hael, ac rydyn ni'n gobeithio ein bod ni'n darganfod beth sydd wedi digwydd cyn gynted a phosib, i sicrhau cyfiawnder a chau pen y mwdwl i denantiaid ac i'w frawd."

Er i'r heddlu gynnal archwiliad fforensig o gartref Mr Warburton, ofer mae'r ymchwiliad wedi bod hyd yn hyn.ld.