Hylendid ysbytai: Gwelliannau sylweddol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Daeth archwilwyr o hyd i fethiannau yn Ysbyty Glan Clwyd ac Ysbyty Dinbych

Mae safon hylendid bwyd mewn ysbytai yng ngogledd Cymru wedi gwella'n sylweddol ers i archwiliad yn gynharach eleni ddarganfod methiannau.

Ym mis Mai, daeth i'r amlwg bod archwilwyr wedi rhoi sgor o ddwy seren allan o bump i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, a sgor o un seren i Ysbyty Dinbych.

Fe wnaeth archwilwyr nodi 24 o bwyntiau yr oedd angen eu gwella, gan ddweud nad oedd staff yn golchi eu dwylo yn gyson a bod bwyd oedd heibio ei ddyddiad defnyddio ar werth.

Mae adroddiad newydd gan gyfarwyddwr cynorthwyol yn dweud bod yr ysbytai wedi gwella, ac wedi cael sgor o bedair seren.

Bydd y bwrdd yn trafod canfyddiadau'r adroddiad mewn cyfarfod ddydd Mawrth.

Yn dilyn archwiliadau di-rybudd gwreiddiol, daeth yr archwilwyr o hyd i:

  • Weithwyr yn gafael mewn cig amrwd ac yna'n defnyddio cyfarpar coginio heb olchi eu dwylo;
  • Dim defnydd cyson o gyfarpar golchi dwylo;
  • Dau ddarn o gig oedd naw niwrnod heibio'i ddyddiad defnyddio mewn rhewgell yn y gegin;
  • Brechdanau ddiwrnod heibio'u ddyddiad defnyddio ar werth;
  • Lloriau mewn rhewgelloedd yn fudr.

Roedd yr adroddiad hefyd yn codi pryderon am lefel gwybodaeth staff am hylendid bwyd.

Ffynhonnell y llun, Geograph
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ysbyty Dinbych sgor o un seren o bump mewn archwiliadau yn gynharach yn y flwyddyn, ond mae wedi gwella erbyn hyn

Mae Tracey Cooper o Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn dweud bod staff wedi cymryd camau ar unwaith i wella'r sefyllfa.

Mae adroddiad i'r bwrdd yn dweud bod archwiliadau di-rybudd hefyd yn digwydd.

Lleihau C-diff

Mae hefyd yn dweud bod pwysigrwydd golchi dwylo wedi ei bwysleisio i staff, a bod archwiliad diweddar wedi dangos bod 216 o staff yn cydymffurfio, tra bod 41 yn methu.

Dywed yr adroddiad: "Y tri grŵp oedd yn bennaf yn methu a chydymffurfio oedd staff meddygol, staff gweinyddol mewn ardaloedd meddygol a phorthorion."

Yn ogystal â safonau bwyd, mae'r adroddiad yn dweud bod camau wedi eu cymryd i geisio lleihau achosion o C.diff yn Ysbyty Glan Clwyd ac Ysbyty Maelor Wrecsam.

Rhwng Ebrill a Mehefin bu farw tri o bobl o achosion oedd yn gysylltiedig gyda'r haint, ac roedd yn ffactor mewn dwy farwolaeth arall.

Yn y 12 mis hyd at fis Mawrth, roedd 51.05 o achosion o C.diff i bob 100,000 o gleifion y bwrdd, o'i gymharu â 36.67 drwy Gymru a 25.51 yn Lloegr.