BBC Cymru Fyw

Pryder am gyllid yr heddlu

Published
Mae rhai o uwch swyddogion yr heddlu wedi mynegi pryder am gyllidebau ar gyfer y blynyddoedd nesaf.
Dywedodd prif gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru Mark Polin fod yr heddlu yn debygol o gael eu taro yn galed gan unrhyw doriadau pellach yng nghyllideb y Swyddfa Gartref erbyn 2020.
Ac mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Christopher Salmon, wedi annog gweinidogion i ystyried anghenion cefn gwlad wrth ystyried newidiadau i'r fformiwla ariannu.
Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Gartref nad oes unrhyw benderfyniadau wedi eu gwneud eto ar gyfer y flwyddyn nesaf.
Fe wnaeth Mr Polin anfon e-bost at swyddogion yr heddlu yn y gogledd yn ymateb i ddatganiad gan lywodraeth y DU yn dweud erbyn 2020 fe fyddai cyllid y Swyddfa Gartref wedi ei hanner o'i gymharu â 2010.
"Mae rhan fwyaf o arian y Swyddfa Gartref yn cael ei wario ar yr heddlu, felly mae'n realistig i feddwl mai'r heddlu fydd yn dioddef waethaf i unrhyw doriadau pellach.
"A phe bai toriad o rhwng 25% a 40% fel sy'n cael ei awgrymu, does dim rhaid i mi ddweud y byddai hyn yn dasg fawr i'w gwireddu, a hynny'n ychwanegol i'r hyn rydym eisoes yn wynebu."
Mae Mr Salmon wedi galw am gyllido teg i ardaloedd gwledig yn dilyn newidiadau i'r fformiwla bresennol.
Mae tri o aelodau seneddol ceidwadol lleol - Chris Davies, Glyn Davies and Simon Hart - yn ei gefnogi gan ddweud fod y fformiwla newydd yn ffafrio ardaloedd dinesig.