Lluniau: Gŵyl Rhif 6 2015

Ar benwythnos 4-6 Medi cafodd Gŵyl Rhif 6 ei chynnal ym Mhortmeirion gyda llu o gerddorion, siaradwyr a pherfformwyr i ddenu pawb o bob oed. Dyma rai o'r uchafbwyntiau trwy lens y ffotograffydd Iolo Penri.

Image caption Mae'r pentref Eidalaidd yn lleoliad hyfryd i gynnal gŵyl
Image caption Mae'r merched yma wedi dod yn ôl at eu coed!
Image caption Wedi ymgolli yn y goedwig goll
Image caption Shaun Ryder a'i fand Black Grape, un o brif atyniadau'r ŵyl
Image caption 'Da ni'n falch mai nid ni sy'n gorfod golchi'r llestri!
Image caption Côr y Brythoniaid yn morio canu
Image caption Cofiwch fflosio'ch dannedd, ferched!
Image caption Gwell i ni eistedd i lawr, mae James yn perfformio!
Image caption Môr-ladron wedi mynd ar goll yn aber Afon Dwyryd?
Image caption Mae hi'n anodd bod yn fwy lliwgar na phentre Portmeirion ond mae'r ymwelydd hwn wedi llwyddo!
Image caption Prif lwyfan yr ŵyl
Image caption Mae hi'n rhy swnllyd i rai!
Image caption Heb os, mae 'na sglein ar yr ŵyl
Image caption Siampen wrth y pwll? Pam lai!
Image caption A-ha! Dyma i chi wyneb cyfarwydd. Yr actor Steve Coogan yn cael ei holi yn ystod yr ŵyl
Image caption Yr Eira, un o artistiaid prosiect Gorwelion BBC Cymru
Image caption Y dorf yn gwerthfawrogi set Catfish and the Bottlemen