Y bocsiwr Fred Evans yn cyfadde' clwyfo anghyfreithlon

Cyhoeddwyd

Mae Fred Evans, y bocsiwr o Gaerdydd a enillodd fedal arian y pwysau welter yn y Gemau Olympaidd yn 2012, wedi pledio'n euog i gyhuddiad o glwyfo'r ymladdwr caets Michael Wilson yn anghyfreithlon.

Roedd Mr Evans, sy'n 24 oed, yn wynebu cyhuddiad o achosi niwed corfforol difrifol i Mr Wilson yn dilyn digwyddiad mewn tafarn yn Swydd Gaerloyw, ac roedd o a'i frawd Jason, sy'n 22, yn wynebu cyhuddiad o flacmelio Mr Wilson.

Ond yn dilyn trafodaethau yn yn Llys y Goron, Caerloyw, cafodd y cyhuddiadau hynny eu gollwng a derbyniodd y llys gyhuddiad o glwyfo anghyfreithlon yn erbyn Fred Evans.

Roedd y ddau frawd a Mr Wilson wedi treulio oriau yn yfed gyda'i gilydd yn y dafarn fis Hydref y llynedd cyn i ffrae godi rhyngddynt. Treuliodd Michael Wilson bedwar diwrnod yn yr ysbyty wedi i Fred Evans dorri ei ên.

Gohiriwyd yr achos tan 12 Hydref er mwyn i adroddiadau cyn dedfrydu gael eu paratoi, a rhybuddiwyd Mr Evans gan y barnwr na ddylai godi'i obeithion y bydd y gohiriad yn golygu na fydd yn cael ei ddedfrydu i garchar.

Straeon perthnasol