Stad ddiwydiannol: 'Criwiau yno tan ddiwedd yr wythnos'

  • Cyhoeddwyd
tan llandw

Mae disgwyl i ddiffoddwyr ar stad ddiwydiannol ym Mro Morgannwg fod yno tan ddiwedd yr wythnos.

Dechreuodd y tân ychydig cyn 14:00 ddydd Sul yn Llandŵ ger Y Bontfaen ym Mro Morgannwg.

Mae pobl leol wedi cael cyngor i gau ffenestri a drysau a bydd adeilad yn cael ei ddymchwel gan nad yw'n saff.

"Roed y tân yn ddamweiniol," meddai'r Pennaeth Digwyddiad Tân, Neil Davies.

"Bydd y criwiau'n chwistrellu dŵr ar y gwastraff sy'n weddill pan fydd yr adeilad yn cael ei ddymchwel."

Erbyn dydd Mawrth roedd 25 o ddiffoddwyr ar y safle.

Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Ar un adeg roedd y mwg yn amlwg am filltiroedd

Atal rhag lledu

Brynhawn Sul cyrhaeddodd criwiau o Lanilltud Fawr, Y Bontfaen a'r Barri.

Roedd y tân 45 o fetrau o led a 50 o fetrau o hyd. Yr uchder oedd 25 o fetrau.

Wedyn cyrhaeddodd mwy o griwiau, o'r Bontfaen, Pencoed a'r Barri a llwyddodd diffoddwyr i atal y tân rhag lledu i gannoedd o dunelli metrig o ddeunydd gwastraff gerllaw.

Mae'r Gwasnaeth Tân a'r heddlu'n ymchwilio.