Farage: Galw am ddiddymu'r tollau

Cyhoeddwyd

Mae arweinydd UKIP Nigel Farage yn galw am ddiddymu'r tollau i groesi Pontydd Hafren pan fyddan nhw'n dod yn eiddo cyhoeddus yn 2018.

Fe ddywed Mr Farage, sy'n gyn fanciwr, bod y tollau yn niweidiol i economi Cymru.

Awgrymodd y gellid gwneud yn iawn am y diffyg ariannol fyddai'n dod o ddiddymu'r tollau drwy ddewis cynlluniau rhatach ar gyfer ffordd liniaru ger Casnewydd.

Bwriad Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yw adeiladu ffordd newydd gwerth £1 biliwn - cynllun dadleuol sy'n cael ei wrthwynebu gan ymgyrchwyr amgylcheddol a busnesau lleol.

Fel rhan o'r cynllun i godi'r pontydd dros Afon Hafren, mae'r tollau ar hyn o bryd yn mynd i gwmni preifat - Severn River Crossing PLC.

Pan godwyd yr ail bont, fe wnaeth y cwmni dderbyn y ddyled oedd yn dal ar y bont wreiddiol a rhedeg y ddwy bont fel un cynllun. Ar hyn o bryd mae'r cytundeb yna'n dod i ben yn 2018, ond mae'r dyddiad yna eisoes wedi newid yn y gorffennol wrth i gostau cynnal a chadw'r pontydd gynyddu.

Ymateb

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru:

"Mae hwn yn fater i lywodraeth y DU. Rydym wedi datgan yn gyhoeddus ein bod yn credu y dylai'r tollau fod yn nwylo Llywodraeth Cymru.

"Ein bwriad fyddai i gwtogi'r tollau gan liniaru'r pwysau ar yr economi. Mae'n bwysig fod yr arian sy'n ael ei godi gan y tollau wedyn yn ael ei ddefnyddio ar gyfer cynnal a chadw'r pontydd yn effeithiol.

"Rydym wedi cyhoeddi'r llwybr delfrydol i'r M4 o gwmpas Casnewydd sydd yn ein tyb ni yn cynnig yr ateb gorau i drafferthion traffig yn yr ardal ac sydd o bwysigrwydd mawr i dwf economaidd Cymru."