Lluniau: Gŵyl Crug Mawr

Cyhoeddwyd

Ar y 28-29 Awst cafodd Gŵyl Crug Mawr ei chynnal yn Aberteifi. Dyma i chi rai o'r uchafbwyntiau mewn lluniau. Mae'r lluniau wedi eu tynnu gan Guto Vaughan, sy'n wreiddiol o'r ardal. Mwynhewch!

disgrifiad o’r llun"Gwisgwch eich gwregysau diogelwch a mwynhewch y daith"
disgrifiad o’r llun'Dy ni'n hen gyfarwydd â phafiliwn pinc y Steddfod ond dyma i chi fêls gwair pinc Crug Mawr!
disgrifiad o’r llunMae hi wedi bod yn haf prysur i Swnami, un o atyniadau mawr yr wŷl
disgrifiad o’r llun"Gobeithio bydd 'na olygfa dda wedi i mi gyrraedd y copa!"
disgrifiad o’r llunGwilym, lleisydd Y Bandana
disgrifiad o’r llunMae 'na hwyl i bawb o bob oed yng Nghrug Mawr
disgrifiad o’r llunGeraint Løvgreen a'r band yn diddanu'r dorf bnawn Gwener
disgrifiad o’r llunIechyd da! Mae'r ddau ffrind yma wedi dod o hyd i'r bar-f!
disgrifiad o’r llunWedi'r holl sibrydion daeth torf dda i weld Welsh Whisperer ar lwyfan y Castell
disgrifiad o’r llun"Yw e'n brathu?"
disgrifiad o’r llunAil Symudiad yn mwynhau perfformio yn eu milltir sgwâr
disgrifiad o’r llunFydd y gitarydd ifanc yma yn rhan o lein-yp Gŵyl Crug Mawr yn y dyfodol?
disgrifiad o’r llun"Gobeithio i chi fwynhau hedfan trwy oriel Crug Mawr. Dewch nôl eto'r flwyddyn nesa'"