Staff chwech o amgueddfeydd Cymru ar streic dros ŵyl y banc

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunUndebwyr yn picedu yn Llanberis

Bydd chwech o amgueddfeydd cenedlaethol Cymru naill ai ar gau neu ar gau yn rhannol y penwythnos hwn wrth i staff fynd ar streic oherwydd anghydfod dros dâl.

Mae aelodau Undeb y PCS yn gwrthwynebu cynlluniau i atal taliadau ychwanegol a delir i staff sy'n gweithio ar benwythnosau a gwyliau banc.

Mae llefarydd ar ran Amgueddfa Genedlaethol Cymru wedi ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra i gwsmeriaid yn ystod y streic.

Dywedodd y byddai codiad cyflog o 4% ar gyfer gweithwyr cyflog isel, a'r cynnig o gyflog byw o £7.85 yr awr, yn lliniaru'r golled.

Dywedodd llefarydd "Mae trafodaethau Amgueddfa Cymru gydag Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS) drwy ACAS ar ddyfodol y taliadau premiwm, ymysg materion eraill, yn parhau.

"Rydym yn dal yn gobeithio dod i gytundeb ar y mater hwn, felly siom oedd cael gwybod am fwriad PCS i barhau â'u gweithredu diwydiannol yn ystod y broses gymodi."

Mae'r streic yn cael effaith mewn chwech o safleoedd Amgueddfa Cymru, gan olygu y bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe, Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis ac Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre, ar gau ddydd Sadwrn.

Fe fydd Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan a'r Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd yn agored ddydd Sadwrn ond bydd gwasanaethau cyfyngedig yno.

Fe fydd Amgueddfa Lofaol Cymru ym Mlaenafon, Torfaen, ar gau trwy gydol y penwythnos.