De Cymru i'r De Cymru Newydd

  • Cyhoeddwyd
Ceri ElenFfynhonnell y llun, Ceri Elen

Yn ddiweddar, bu Cwmni Theatr Iolo yn perfformio addasiad o waith Dylan Thomas yn Nhŷ Opera Sydney ac yng Nghanolfan Gelfyddydau Melbourne. Ceri Elen, aelod o'r cast, sy'n rhoi ei hargraffiadau i Cymru Fyw.

Gaeaf ym mis Gorffennaf

Er ei bod hi'n aeaf yn Awstralia, yr oedd y croeso a gawsom fel aelodau o gast a chriw Theatr Iolo yn un aruthrol o gynnes, (roedd yr haul yn tywynnu hefyd!).

Fel rhan o gast 'Adventures in the Skin Trade', cwmni Theatr Iolo, fe fûm yn ddigon lwcus i gael perfformio ar lwyfan Tŷ Opera Sydney, y cwmni theatr Cymreig cyntaf i wneud hynny, yn ogystal ag ar lwyfan Canolfan Gelfyddydau Melbourne.

Nofel Anorffenedig

Taith Samuel Bennet o'i gartref yn Abertawe i Lundain yw 'Adventures in the Skin Trade', addasiad llwyfan Lucy Gough o nofel anorffenedig Dylan Thomas. Mae elfennau hunangofiannol yn perthyn i'r stori, ac mae hi'n ddrama wefreiddiol i'w pherfformio.

Y mae hi'n arddangos swrealaeth, sensitifrwydd a dealltwriaeth seicolegol Dylan Thomas o gymeriad i'r dim, ac y mae addasiad Lucy yn un rhagorol. Mae Sam yn gwneud nifer o gyfeillion yn ystod taith y ddrama, a dyna wnaethon ninnau hefyd.

Ffynhonnell y llun, Ceri Elen
Disgrifiad o’r llun,
Cwmni Theatr Iolo - y cwmni theatr cyntaf o Gymru i gael berfformio ar lwyfan Tŷ Opera Sydney

Yr oeddem fel criw yn hynod lwcus ein bod wedi dod yn gyfeillion mawr wrth deithio gyda'n gilydd. Mae gwaith cast a chriw theatr yn un sy'n dibynnu ar berthynas dda rhwng aelodau'r tîm, ac yr oeddem yn hynod ffodus i fod yn griw hapus iawn yng nghwmni yn ein gilydd; sydd yn lwcus, a ninnau ar ochr arall y byd!

Ond nid yn unig y cast a'r criw a ddaeth yn gyfeillion, fe wnaethon ni ffrindiau arbennig allan yno hefyd gyda staff y canolfannau, a bu nifer ohonom yn ddigon lwcus i weld rhai cyfeillion na welsom ers blynyddoedd lawer.

Croeso yn Sydney

Cawsom groeso arbennig yn Sydney gan staff y Tŷ Opera; gan Bridget a Bren a nifer o aelodau eraill. Y mae pawb sydd yn perfformio yn y Tŷ Opera yn derbyn "Aboriginal welcome to country" hefyd. Dyma seremoni agos atoch rhwng cyfeillion Aborigini, staff y Tŷ Opera, a'r cwmni theatr sydd yn ymweld; profiad arbennig iawn.

Ffynhonnell y llun, Ceri Elen
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd criw Theatr Iolo groeso arbennig iawn i Dŷ Opera Sydney - sef croeso yn null yr Aborigini

Roedd y profiad nesaf, sef perfformio yn y Tŷ Opera yn un gwefreiddiol. Mae'n adeilad godidog. Y mae'r prif siâp wrth gwrs yn dynodi hwyliau llong, a phobl yn mynd a dod. Mae'r teils siâp cregyn sydd yn creu yr hwyliau hynny yn dynodi traddodiad Aborigini.

Yr oedd yr acwstig yn un heriol yn y stiwdio, ond yr oedd yn llwyfan braf, ac yr oedd y cynulleidfaoedd yn gynnes eu gwrandawiad. Roeddent yn gynulleidfaoedd amrywiol eu hoedrannau a'u cefndiroedd - rhai yn fyfyrwyr ysgol heb fod i'r theatr o'r blaen hyd yn oed.

Bu nifer o Gymry Cymraeg i'n cefnogi hefyd. Bûm innau yn ddigon lwcus i gael cefnogaeth dwy ffrind o Gymru, a ffrindiau o Lundain.

Yr oedd hi'n brynhawn braf wrth inni ffarwelio â Sydney a hedfan i Melbourne…

Newid yn yr hinsawdd

A dyna wahaniaeth… 'roedd angen cot a het a menyg arnon ni yno!

Canolfan Gelfyddydau Melbourne yw'r ganolfan gelfyddydau fwyaf yn Awstralia. Er ein bod ni yn gwmni cymharol fach, fe wnaethon ni deimlo yn gartrefol yno yn syth, diolch i'r croeso cynnes a chyfeillgar a gawsom gan Emer, Ebony a Helen, aelodau o staff y ganolfan.

Myfyrwyr Melbourne

Cafodd y ddrama ei chyhoeddi yn ddiweddar iawn, ac mae wedi ennill ei lle ar gwriciwlwm addysg Melbourne. Mae pobl ifanc rhwng 16 ac 18 yn astudio'r ddrama, ac yr oedd diddordeb ychwanegol yn y ddrama yno felly.

Roedd cynulleidfaoedd amrywiol yma eto, ond roeddent hyd yn oed mwy llafar eu hymateb nac yn Sydney. Fe wnaeth chwerthin braf a gwrandawiad cynulleidfaoedd Melbourne roi egni hyfryd i'r perfformiadau, ac yr oedd y berthynas rhwng y llwyfan a'r awditoriwm yn un arbennig iawn.

Ffynhonnell y llun, Ceri Elen
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd myfyrwyr ym Melbourne, sy'n astudio drama 'Adventures in the Skin Trade', y cyfle i holi cast a chriw'r cynhyrchiad

Creu perthynas

Os fu i'r perthnasau a wnaeth Sam Bennet fod yn fyr-hoedlog yn eu swrealaeth hyfryd yn Llundain, y mae'r berthynas rhwng Theatr Iolo a chanolfannau celfyddydol Awstralia yn parhau. Yr ydym fel cwmni yn ddigon ffodus i fod wedi cael ein gwahodd yn ôl y flwyddyn nesaf gyda drama arall.

Mae John Williams cynhyrchydd Theatr Iolo, a Kevin Lewis y cyfarwyddwr artistig yn gweithio'n galed i greu partneriaethau gyda chanolfannau celfyddydol yn rhyngwladol, ac rydw i'n ddiolchgar iawn i gael bod yn rhan o hynny!

Roedd yn fraint cael rhannu gwaith Dylan Thomas yn Awstralia, ac mae'r cyfle i fynd yn ôl yn un yr ydym yn edrych ymlaen yn fawr ato.