Cannoedd o weithwyr DVLA yn streicio

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd tua 20 o brotestwyr y tu allan i adeilad y DVLA yn Abertawe fore Gwener

Mae cannoedd o weithwyr yn asiantaeth drwyddedu'r DVLA yn Abertawe yn cynnal streic ddydd Gwener.

Mae disgwyl i tua 650 o aelodau undeb y PCS yng nghanolfan gyswllt y DVLA i ddechrau streic am dridiau, o achos anghydfod dros dâl am waith ar ddydd Sadwrn.

Dywedodd Keith Johnston o undeb y PCS: "Mae'n ymddangos fod syniad fod de Cymru'n ardal o economi cyflogau isel ac y gall y DVLA ecsbloetio ei staff yno."

Dywedodd y DVLA eu bod yn "hynod siomedig" gyda'r streic.

Yn ôl undeb y PCS, mae'r anghydfod yn dilyn penderfyniad y DVLA i beidio â thalu lwfans i weithwyr y ganolfan gyswllt sydd yn gweithio ar ddydd Sadwrn os ydynt wedi cael eu cyflogi i weithio ers dechrau 2015.

Yn ogystal mae toriad o 50% yn y lwfans i'r aelodau o staff sydd yn ei dderbyn, a hynny o 1 Medi ymlaen.

Ychwanegodd Mr Johnston: "Mae'r anghydfod yn holl bwysig i bawb yn yr asiantaeth; os yw cyflogwr yn gallu torri cyflog ein haelodau yn y ganolfan gyswllt yna fe fydd yn anochel y bydd yn lleihau termau ac amodau i weddill gweithwyr y DVLA."

Dywedodd llefarydd ar ran y DVLA: "Roedd staff wedi cytuno yn barod i newidiadau i dermau ac amodau oedd yn cynnig pecyn cystadleuol a hael.

"Ein blaenoriaeth yw cynnal gwasanaeth i'n cwsmeriaid ac fe fyddwn wedi paratoi cynlluniau wrth gefn i leihau unrhyw effaith ar ein gwasanaeth."