Tanwydd gwyrdd o redyn

  • Cyhoeddwyd
rhedyn

Mae cwmni sy'n medru creu tanwydd allan o redyn wedi cynnal arddangosfa arbennig ger Dinas Mawddwy.

Mae cwmni Oakland o ganolbarth Cymru wedi datblygu peiriannau sy'n cynhaeafu rhedyn o dir amaethyddol.

Y gobaith ydi cael cefnogaeth ffermwyr i'r cynllun. Mae Oakland yn cynnig clirio'r rhedyn yn rhad ac am ddim cyn iddyn nhw greu tanwydd o'r planhigion.

Mae'r cwmni wedi edrych ar dirwedd mewn gwledydd fel yr Almaen, Awstria a'r Swistir hefyd.

Mae'r cwmni yn gobeithio buddsoddi £20 miliwn, gan greu degau o swyddi newydd.