Agor ffordd wedi gwrthdrawiad difrifol ar yr A470 yng Ngwynedd

Published
image copyrightErfyl Lloyd Davies Photography

Bu ffordd yr A470 yng Ngwynedd ar gau am tua saith awr yn dilyn gwrthrawiad difrifol ddydd Iau.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r gwrthdrawiad rhwng dwy fan ger Dinas Mawddwy am tua 08:00.

Dywedodd y Gwasanaeth Ambiwlans eu bod wedi gyrru dau ambiwlans, a bod dau ambiwlans awyr wedi eu hanfon i'r safle.

Fe gafodd dau ddyn eu cludo mewn hofrennydd i ysbyty yn Stoke, ac mae un dyn wedi ei gludo i Ysbyty Gwynedd, Bangor ar gyfer archwiliadau pellach.

Fe gafodd pedwar person eu torri o'r cerbydau ac fe wnaeth diffoddwyr ddefnyddio pwmpiau i ddiffodd tân oedd wedi cynnau yn un ohonynt.

Roedd rhaid oeri silindr nwy oedd yn cael ei gludo yn y cerbyd.

Dywedodd Heddlu'r Gogledd bod un person wedi'u hanafu'n ddifrifol yn y digwyddiad, ac maen nhw yn apelio am dystion.