Agor ffordd wedi gwrthdrawiad difrifol ar yr A470 yng Ngwynedd

  • Cyhoeddwyd
Crash sceneFfynhonnell y llun, Erfyl Lloyd Davies Photography

Bu ffordd yr A470 yng Ngwynedd ar gau am tua saith awr yn dilyn gwrthrawiad difrifol ddydd Iau.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r gwrthdrawiad rhwng dwy fan ger Dinas Mawddwy am tua 08:00.

Dywedodd y Gwasanaeth Ambiwlans eu bod wedi gyrru dau ambiwlans, a bod dau ambiwlans awyr wedi eu hanfon i'r safle.

Fe gafodd dau ddyn eu cludo mewn hofrennydd i ysbyty yn Stoke, ac mae un dyn wedi ei gludo i Ysbyty Gwynedd, Bangor ar gyfer archwiliadau pellach.

Fe gafodd pedwar person eu torri o'r cerbydau ac fe wnaeth diffoddwyr ddefnyddio pwmpiau i ddiffodd tân oedd wedi cynnau yn un ohonynt.

Roedd rhaid oeri silindr nwy oedd yn cael ei gludo yn y cerbyd.

Dywedodd Heddlu'r Gogledd bod un person wedi'u hanafu'n ddifrifol yn y digwyddiad, ac maen nhw yn apelio am dystion.