Cyngor yn ystyried cau pont boblogaidd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae Cyngor Gwynedd yn ystyried cau pont droed sy'n croesi Afon Seiont yng Nghaernarfon mewn ymgais i arbed £54,000 y flwyddyn.

Mae'r bont yn gyswllt i gerddwyr a seiclwyr rhwng canol y dref a Pharc Coed Helen, a'r Foryd.

Mae Cyngor Gwynedd angen dod o hyd i doriadau gwerth tua £9 miliwn y flwyddyn nesaf - ac mae cau'r bont yn un o'r opsiynau sy'n cael eu trafod, ynghyd â chau Pont y Bermo.

Mae cyngor Gwynedd yn ystyried dros 100 o opsiynau ar gyfer arbed arian. Bydd y penderfyniadau terfynol ynglŷn â thoriadau yn cael eu gwneud yn yr hydref.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Mae 75% o'r arian mae Cyngor Gwynedd yn ei dderbyn i dalu am ein gwasanaethau lleol yn dod o lywodraeth ganolog ar ffurf grant.

"Mae'r ffaith fod y grant hon yn cael ei thorri yn ddramatig yn golygu nad oes gennym unrhyw ddewis ond ystyried gweithredu toriadau i wasanaethau er mwyn pontio'r bwlch.

"Dros y misoedd diwethaf, mae gwaith manwl wedi ei wneud ar draws holl adrannau'r cyngor i nodi rhestr hir o opsiynau posibl ar gyfer toriadau mewn gwasanaethau.

"Mae'r rhestr hir o opsiynau posib - sy'n cynnwys cynnig i gau Pont Aber i gerddwyr er mwyn arbed £54,000 - yn destun ymgynghoriad â'r cyhoedd ledled y sir, lle bydd holl drigolion Gwynedd yn cael cyfle i gael dweud eu dweud.

"O ran y cynnig i gau Pont yr Aber i gerddwyr, gallwn gadarnhau bod y cynllun yn rhan o'r ymgynghoriad, ac mae'r Cyngor yn ystyried y posibilrwydd o drosglwyddo'r cyfrifoldeb dros y bont i sefydliad allanol."

Straeon perthnasol