Trawiadau y galon ar gynnydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan tua 135,000 o bobl glefyd y galon yng Nghymru

Mae achosion trawiad y galon ar gynnydd yng Nghymru yn ôl ystadegau a gyhoeddwyd gan Sefydliad y Galon.

Yn ôl yr elusen, yn 2014 bu farw 600 o bobl, bron i 12 bob wythnos, yn dilyn trawiad, a hynny cyn iddyn nhw gyrraedd oedran ymddeol.

Mae gan tua 135,000 o bobl glefyd y galon yng Nghymru ac mae'n gyfrifol am ragor o farwolaethau na unrhyw gyflwr arall.

Cafodd 9,600 o bobl driniaeth am drawiad yn 2013/14, cynnydd o 1,600 o gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Mae'n bosib fod yr ystadegau yn dangos mai gwelliannau mewn diagnosis a chofnodi ystadegau sydd yn gyfrifol am y cynnydd.

Mae Sefydliad y Galon yn ceisio gwella ymwybyddiaeth pobl o beryglon cael trawiad.

Dywedodd Ruth Coombs pennaeth Sefydliad y Galon yng Nghymru: "Bob wythnos mae trawiad i'r galon yn chwalu bywydau cymaint o deuluoedd, yn lladd anwyliaid ac yn gadael llawer o bobl eraill gyda chyflwr sydd yn gwneud gweddill eu bywyd yn anodd."

Hawliodd yr elusen fod angen ymchwil ar frys i ddeall rhai o'r prosesau meddygol sydd yn achosi difrod i brif wythiennau'r galon.